'Meer en beter werk in Gent' is ook voor 2018 de baseline voor Gent, stad in werking.

Op de nieuwjaarsreceptie, die druk werd bijgewoond, werd het glas geheven op het nieuwe jaar, waarin het partnerschap de ambitie heeft om de Gentse arbeidsmarkt future proof te maken. Gent, stad in werking wil samen met onderwijs, opleiding en werkgevers werkzoekenden de juiste 21st century skills bijbrengen, zodat de vacatures vlot ingevuld raken.

'Meer en beter werk in Gent' is ook voor 2018 de baseline voor Gent, stad in werking.

Op de nieuwjaarsreceptie konden we ook al kennismaken met Myriam Carlier, de nieuwe coördinator van Gent, stad in werking (zie foto).