Herbeleef de nieuwjaarsreceptie van Gent, stad in werking 2019!

Velen trotseerden de sneeuw om samen met ons te klinken op een gelukkig, nieuw en inspirerend jaar en op nog meer en beter werk voor iedereen in 2019.

Welkomstwoord nieuwe voorzitter

Schepen van Werk Bram Van Braeckevelt verwelkomde als voorzitter van het partnerschap de aanwezigen in de mooie locatie van het Balenmagazijn, op de voormalige UCO-site. Hij vroeg naar goede Gentse traditie de krachten te bundelen om samen heel wat te realiseren voor meer en beter werk in Gent.

Succesvolle thematafels

Heel wat genodigden vonden elkaar heel vlug om bij te praten, anderen schoven met veel enthousiasme aan voor een informele babbel met experten over de volgende thema's:

 

  • De UCO-site: Voor de meesten was het een eerste kennismaking met de UCO-site en het Balenmagazijn. Wie er gehuisvest is en wat de UCO-site betekent voor de buurt werd graag verteld door Yvan De Bie (voorzitter van vzw Balenmagazijn) en Freddy Willems als echte ambassadeur voor de buurt vanuit Bloemekensforum vzw.

 

  • Loopbaancentrum Sociale economie: Yves Moens (vanuit OCMW) en Sandy Vanden Eynde (vanuit Dienst Werk), doorstroombegeleiders voor het Loopbaancentrum Sociale Economie, gaven uitleg over de werking van het Loopbaancentrum SE en meer bepaald bij de doorstroomtrajecten.

 

  • Het Interreg project Skills Navigator: Dit project wil de mismatch tussen arbeidsvraag en -aanbod in de grensregio aanpakken. Experten van dienst waren Klaas Ballegeer (Projectcoördinator - Dienst Werk), zijn collega's Astrid Faelens enTessa Bruneel, en Kristine Verbeeck (VDAB).

 

  • Project Digitale dienstverlening en bemiddeling: toegankelijk voor iedereen: Karen Vos (Digipolis) en Janick Smessaert (Dienst Werk) vertelden welke concrete acties er door Gent, stad in werking in 2019 uitgerold zullen worden om ervoor te zorgen dat onze digitale dienstverlening en bemiddeling toegankelijk is en blijft voor iedereen.

 

  • Interactie tussen onderwijs en arbeidsmarkt: Samen met Els Van Hyfte (De Stap), Ann De Cuyper en Annelies Schouppe (beiden Dienst Werk) kon je meedenken over hoe we de interactie tussen onderwijsinstellingen en arbeidsmarkt naar een hoger niveau kunnen tillen. Hoe komen we ertoe dat scholen bedrijven zien als plaatsen waar echt geleerd kan worden, en dat bedrijven zichzelf zien als echte leeromgevingen?

Wil je de nieuwjaarsreceptie herbeleven?Bekijk dan hier de foto's

Receptie verzorgd door Ateljee vzw

De receptie werd tot onze grote tevredenheid verzorgd door onze partner Ateljee vzw. Dit team is ook verantwoordelijk voor het sociaal restaurant Het Balenmagazijn dat elke werkdag over de middag geopend is.