Welke bekommernissen ervaren werkgevers bij het tewerkstellen van werknemers met een arbeidsbeperking? Divergent zoekt het uit!

Met GO4Diversity start Divergent een transnationaal ESF-project om arbeidsbemiddelaars beter in staat te stellen de tewerkstellingsintenties van werkgevers ten opzichte van personen met een arbeidsbeperking te bevorderen.

Wat hebben werkgevers nodig?

De laatste jaren groeit het besef dat diversiteit op de werkvloer een positieve invloed heeft op organisatorisch succes. Een inclusieve, ondersteunende en beperking-vriendelijke werkomgeving versterkt werknemers met een beperking. Dit draagt bij aan de productiviteit en efficiënte werking van een organisatie.

Bestaande wetenschappelijke studies rond arbeidsbeperkingen getuigen echter van een schrijnend tekort aan kennis over de noden en belemmeringen van werkgevers in de tewerkstelling van werknemers met een beperking. Nochtans vervullen werkgevers een sleutelpositie in het verhogen van de werkzaamheidsgraad van personen met een arbeidsbeperking.

Doel van het project

In het transnationaal project GO4Diversity onderzoekt Divergent, i.s.m. internationale en Vlaamse partners, de factoren die werkgevers in staat stellen om personen met een beperking in dienst te nemen én te houden.

Het project beoogt de uitwisseling van kennis en knowhow met de Zweedse regio Värmland en Kristinehamn volkshogeschool, het Poolse Dobre Kadry en het Bulgaarse Institute for the Study of Change.

In Vlaanderen hebben Divergent, GRIP, HIVA, VDAB en VOKA de handen in elkaar geslagen. Ze zullen concrete instrumenten ontwikkelen waardoor arbeidsbemiddelaars kunnen voorzien in de noden van werkgevers bij het tewerkstellen van personen met een arbeidsbeperking. Deze tools kunnen bestaan uit vormingen, online cursussen en mediapakketten. 

Daarmee mikt Divergent niet op een theoretisch project maar op praktische middelen. Deze zijn gericht op een attitudeverandering in de manier om de vaardigheden en capaciteiten van personen met een beperking in te zetten.

 

Wil je meer informatie over dit project?Sophie Goemaere geeft je graag uitleg.