De havenondernemingen verwachten dat zij in de komende maanden zeker meer dan 2000 banen zullen creëren.

Eind 2017 heeft Voka-VeGHO Oost-Vlaanderen de leden in de haven van Gent bevraagd over hun verwachtingen en intenties op vlak van personeelsbeleid. De resultaten van dit arbeidsmarktonderzoek werden vandaag bekend gemaakt. Nog meer dan bij het vorige onderzoek in 2015 blijkt dat de havenondernemingen in een sterke groeimodus opereren en dat zij in de komende maanden zeker meer dan 2000 banen zullen creëren. Er is werk voor iedereen, zowel voor mensen die weinig of geen opleiding hebben genoten als voor hoger opgeleiden. Veel meer dan diploma of ervaring zijn een goede werkattitude en een flexibele opstelling bepalend om een goede kans te maken op een baan. 

Gent, stad in werking is in Gent het uitgelezen platform om aan deze uitdagingen het hoofd te bieden, met alle relevante partners, waaronder Voka. De vacatures moeten snel ingevuld geraken door de studenten en werkzoekenden hier juist naar op te leiden en te begeleiden. De economie groeit, er komen diverse jobs bij wat meer kansen biedt op werk in de Gentse regio. 'Meer en beter werk in Gent' is dan ook niet voor niets de baseline van het partnerschap.

Gent, stad in werking zet onder meer in op een betere aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in onze haven North Sea Port met het Interreg-project Skills Navigator. Samen met werkgevers zorgen voor de juiste skill-opbouw bij jongeren en werkzoekenden.

Lees meer over de bvraging van Voka-VeGHO hier.