Het eindrapport van het project Werkplek Vluchtelingen Gent en 5 draaiboeken vol met tips & tricks.

Wil je meer weten over de tewerkstelling van vluchtelingen en anderstalige nieuwkomers? Hoe begeleid en ondersteun je anderstalige nieuwkomers die het Nederlands nog niet of nog maar een beetje kunnen in hun zoektocht naar werk? Hoe breng je hun competenties in kaart? Welke begeleidingsmethodieken kan je inzetten? Hoe verlaag je taalvoorwaarden Nederlands tijdens je begeleidingen en vormingen? Hoe stem je het activerings- en het inburgeringstraject op elkaar af? Hoe benader je best bedrijven en werkgevers? Hoe bouw je een werkgeversbenadering uit?

Werkplek Vluchtelingen Gent bracht al deze vragen in kaart met behulp van een eindrapport en 5 draaiboeken. 

Het rapport richt zich tot lezers die een globaal beeld willen van de realisaties van Werkplek Vluchtelingen Gent. In verschillende draaiboeken lees je onze ervaringen, lessen en tips over verschillende begeleidingsmethodieken zoals jobhunting, vrijwilligerswerk, taalcoaching, arbeidsmarktoriëntatie en het geïntegreerd samenwerken.

De draaiboeken zijn bedoeld voor organisaties en hun begeleiders die anderstalige nieuwkomers versneld willen activeren. Je vindt er zeer concrete tips & tricks, aandachtspunten en inzichten van nieuwkomers, begeleiders en werkgevers. 

Je kan deze publicatie als 1 geheel lezen, maar je kan ook elk draaiboek – naargelang je interesses – apart downloaden. Je opent deze publicatie best via Internet Explorer.

Interesse in het eindrapport en de draaiboeken? Klik hier om te downloaden