Werken, in Gent, aan loopbaanbreed leren voor werkenden.

Waarom een House of Skills?

Stad Gent formuleerde in zijn bestuursakkoord de ambitie om een House of Skills te ontwikkelen. Het basisidee is dat we ervaren dat er onvoldoende ingezet wordt op de transitie van werk naar werk terwijl heel veel werknemers in de komende jaren zullen geconfronteerd worden met ingrijpende wijzigingen in hun jobinhoud. Deze wijzigingen noodzaken bijscholing. Bij voorkeur neemt de werknemer hierbij zelf het heft in handen, ontwikkelt hij gericht zijn 21st century skills en is hij regisseur van zijn eigen loopbaan.  

Verkennen via een ESF-project 'Innovatie door adaptatie'

Naar aanleiding van de ESF-oproep Innovatie door adaptatie (460) willen we graag verkennen of deze oproep een opportuniteit is om het concept House of Skills (model Amsterdam) te vertalen naar de Gentse context. De ESF-oproep laat ons toe om zeker de ingang vanuit de werknemer verder te verkennen. Hoe stimuleren we werknemers om loopbaanbreed te leren en de regie te nemen over hun eigen loopbaan?

Flankerend willen we ook verkennen welke dienstverlening een House of Skills zou kunnen bieden aan werkgevers (“Waar staat mijn bedrijf over 3-5 jaar met name op het gebied van technologisering en digitalisering en hoe zorg ik dat mijn personeel juist opgeleid is”).

Is dit idee u genegen en of is uw organisatie rond dit thema actief? 

Zit je hiervoor graag samen met ons en onze partners?Geef Astrid Faelens een seintje.

Meer info over de ESF oproep 460?Dat vind je hier