Een eerste reflectie over het Gentse arbeidspact i.s.m. Gsiw, over Werkplek Vluchtelingen Gent en laagdrempelige jobinfo's bij Constructiv

Het Gents Arbeidspact

Schepen Bram Van Braeckevelt, voorzitter van Gsiw, deed een eerste voorstel voor het Gents Arbeidspact aan de Beleidsgroep, met de vraag hierover te reflecteren.

Het arbeidspact wil een antwoord bieden op de arbeidsmarkt paradox in Gent. De complexe situatie met knelpunten aan vraag- en aanbodzijde vraagt om een gezamenlijke aanpak. 

De principes van het arbeidspact zullen worden vastgelegd in een initiatiefgroep (Stad Gent, VDAB, sociale partners, onderwijs). Voor de concretisering en realisatie is Gent, stad in werking het ideale partnerschap.

Een bevraging van de partners (uitgebreid partnerschap) naar hun prioriteiten t.o.v. de arbeidsmarkt paradox komt er aan. 

2 jaar Werkplek Vluchtelingen Gent (ESF)

Britt Roels stelde de (tussentijdse) resultaten voor van het ESF-project 'Werkplek Vluchtelingen Gent' (1/9/2016 - 31/12/2019). VDAB, OCMW, In-Gent en stad Gent zijn partners; Gsiw-Projecten vzw is promotor.

Doelstelling is om vluchtelingen en anderstalige nieuwkomers sneller en op maat toe te leiden naar de arbeidsmarkt.

Het project doorbreekt het lineaire inburgeringstraject. Het betrekt actief de werkgevers en biedt ondersteuning bij (vrijwilligers)werkplekken.

Het partnerschap ontwikkelde ook een geïntegreerd samenwerkingsmodel. 

Een overzicht van de werkwijze en de resultaten vind je in de presentatie. Het tussentijds rapport, het samenwerkingsmodel en het draaiboek 'Van nieuwkomer tot werknemer' vind je hier

Opleidingstraject -26j vluchtelingen voor Dienstencheques sector

Binnen een projectoproep van FOD WASO heeft de sector dienstencheques middelen ter beschikking gekregen om een groep van -26-jarige vluchtelingen op te leiden. Door gebrekkige monitoring is er echter een probleem van instroom.

Laagdrempelige jobinfo's bij Constructiv

Constructiv wil de tewerkstelling van kansengroepen in de bouwberoepen verhogen. Ze geven daarvoor actieve info's per bouwberoep. Door gerichte ondersteuning is ook het verwerven van het VCA-attest of een rijbewijs B toegankelijker gemaakt.

 

Wil je meer weten wat er besproken is?Lees dan hier het verslag Achtergrondinformatie nodig?Hier vind je de presentatie