Een actief en kort traject van bouwopleiding en taal ter voorbereiding van een job of beroepsopleiding in de bouwsector

In februari 2018 organiseerde Bouwbaan in samenwerking met bouwbedrijven een jobdag stellingbouw. Een aantal werkzoekenden hadden een positieve indruk gemaakt tijdens het gesprek en de demonstratie, maar hun kennis van het Nederlands was onvoldoende om het VCA-examen af te leggen of de opleiding te volgen.

Om een intensiever traject van taal en technische oriëntering mogelijk te maken organiseerde VDAB een pilootproject in voorjaar 2018 waarbij acht werkzoekenden die nood hadden aan taalondersteuning, konden instappen in een kortdurend opleidingstraject van 7 à 8 weken. Overeenkomend met het reeds bestaande Bouwbad - Initiatietechnieken voor de bouwsector.

Tijdens deze opleiding werden lessen bouwtechnisch Nederlands gecombineerd met een onderdompeling in een bouwberoep waarvoor er op dat moment veel vacatures waren (metselaar, dakwerker, stukadoor, bekister, schrijnwerker, wegenwerker en elektricien). Deze opleiding is bedoeld om werkzoekenden te oriënteren naar een definitieve keuze voor het bouwberoep of de opleiding die het meest geschikt is voor hen.

Na de opleiding vond een eindevaluatie plaats, samen met de werkzoekende, VDAB-collega’s, NT2-instructeurs en een Bouwbaan-adviseur.

Een Taal Bouw Match–initiatief kon voor de geïnteresseerde kandidaten een brug maken naar werk in de bouw. De positieve ervaring zorgt voor continuering van dit aanbod, dat dit najaar opnieuw herhaald wordt te VDAB Wondelgem. Inschrijven kan via sonia.hasni@constructiv.be