Onder de noemer ‘En Route’ neemt de Stad Gent de wijken Dampoort en Sint-Amandsberg de komende jaren uitgebreid onder handen. We doen dit samen met buurtbewoners en lokale verenigingen. We verbeteren pleinen, parken en straten. Maar ook het sociale, culturele en economische leven krijgt veel aandacht.

Een autoluw Heilig Hartplein? Een parkcafé in het Azaleapark? Een groene fietsboulevard langs de Braeckmanlaan? In alle buurten van Dampoort en Sint-Amandsberg is er plaats voor vernieuwende initiatieven. Telkens zoeken we naar manieren om de 6 thema's van En Route zoveel mogelijk te combineren: goed wonen, een bloeiende lokale economie, duurzame mobiliteit, meer groen, samenleven en co-creatie met de buurt.

Hier vind je een overzicht van plekken in Dampoort en Sint-Amandsberg waar de Stad in de komende maanden en jaren concreet aan de slag gaat. Het stadsbestuur koos namelijk 10 actiepunten op verschillende plekken in Dampoort en Sint-Amandsberg waar de Stad eerst aan de slag gaat. 

Deze acties zijn nog maar een begin. In de conceptstudie van Maat-Ontwerpers werden nog meer ideeën naar voor geschoven. Telkens één van deze voorstellen of een ander nieuw idee concreet wordt, kan je daar meer over lezen op deze pagina.