Vanaf oktober zijn er een aantal belangrijke aanpassingen aan de voordelige energielening die je in Gent via de Energiecentrale kan krijgen.

De Vlaamse energielening is een voordelige lening die gebruikt kan worden voor energiezuinige investeringen in je woning. In Gent bedraagt de interest 1% (JKP* 1%), wanneer je aan bepaalde voorwaarden voldoet is de interest zelfs 0% (JKP* 0%).

De aanpassingen vanaf 1 oktober:

 • De prioritaire doelgroep die leent aan 0% wordt uitgebreid met:
  -iedereen met recht op het sociaal tarief voor gas en elektriciteit
  -alle huishoudens met een gezamenlijk belastbaar inkomen tot en met 30 060 euro
   
 • De maximale afbetalingstermijn stijgt:
  -naar maximum acht jaar voor particulieren
  -naar maximum tien jaar voor de prioritaire doelgroep
   
 • Het maximumbedrag stijgt naar 15 000 euro
   
 • De energielening is nu aan 1% (JKP*) met een looptijd van tien jaar ook beschikbaar voor:
  -niet-commerciële rechtspersonen (scholen, VZW's, ziekenhuizen, jeugdbewegingen,...)
  -coöperatieve vennootschappen

​*Jaarlijks kostenpercentage

Contacteer de Energiecentralevoor het aanvraagformulier en meer info

Contacteer de Energiecentrale voor mee informatie over de energielening