Vanaf begin juli komen meer mensen in aanmerking voor de waterscans uitgevoerd door de Energiecentrale.

De waterscan helpt, net als de energiescan, Gentenaars meer inzicht te krijgen in hun verbruik. Met een aantal kleine tips van onze waterscanners kan dat verbruik al heel wat dalen. Dat komt natuurlijk je rekening ten goede!

Tot eind juni was de gratis waterscan enkel voor beschermde klanten van de watermaatschappijen. Sinds begin juli komen meer mensen in aanmerking, iedereen die:

  • voorgedragen is door het OCMW
  • voorgedragen is door het CAW of andere schuldbemiddelingsorganisatie
  • een energiescan kreeg en zelf om een waterscan vraagt

Voor de drie nieuwe categorieën is de waterscan enkel gratis als ze bereid zijn om mee te werken en als er genoeg waterbesparingspotentieel is.

De water- en energiescanner kan naast de besparingstips in je huis ook lekken of lood in de leidingen opsporen. 

We combineren een waterscan steeds met een energiescan.

Contacteer de Energiecentralevoor een energie- en waterscan

afbeelding: VMM