Lees hier hoe je als Gentse organisator een gratis kwaliteitsvolle artiest kan boeken voor jouw buurtfeest of huiskamerconcert.

Wat is Artiest zoekt Feestneus?

Artiest zoekt Feestneus brengt Gents artistiek talent in contact met de vele organisatoren van buurtfeesten en huiskamerconcerten op Gents grondgebied. 

Gentse organisatoren kunnen via Artiest zoekt Feestneus één maal per jaar een door de stad betaald kwaliteitsvol live optreden boeken op hun buurtevenement. Op die manier wil de Stad Gent een culturele boost aan buurt- en straatinitiatieven geven en tegemoet komen aan de vraag naar extra speelkansen voor opkomend Gents artistiek talent. 

Let op: Artiest zoekt Feestneus is geen boekingskantoor! Cultuur Gent, die Artiest zoekt Feestneus coördineert, staat enkel in voor een kwaliteitsvolle artiestenselectie en de betaling van de artiest. Alle verdere praktische afspraken worden tussen de organisator en de artiest gemaakt! 

Wat zijn de voorwaarden om een gratis artiest te boeken via Artiest zoekt Feestneus?

  • Je evenement moet een gratis en publiek toegankelijk straat- of buurtinitiatief zonder winstoogmerk op Gents grondgebied zijn. Het evenement mag zowel binnen als buiten en zowel op privé- als publiek domein plaatsvinden. 

  • Je evenement moet plaatsvinden tussen 1 augustus en 30 juni. 

  • Je aanvraag moet ingediend worden door minstens drie initiatiefnemers die in dezelfde straat (doch niet op hetzelfde adres) wonen en moet bekrachtigd worden door zeven handtekeningen van andere straatbewoners. 

  • Je kan per straat slechts één maal per jaar in aanmerking komen voor een door de stad betaald optreden. Het staat organisatoren uiteraard vrij om op eigen initiatief meerdere concerten of evenementen met artiesten uit de Artiestenlijst te organiseren. Hiervoor kan je als organisator rechtstreeks contact opnemen met de artiest van jouw keuze. 

Hoe boek je een artiest via Artiest zoekt Feestneus?

  1. Neem een kijkje in de Artiestenlijst 2018-2019. Heb je een act gevonden die bij jouw evenement past?  Neem contact op met de artiest en bespreek de beschikbaarheid op de datum van het evenement en de praktische afspraken, van timing tot het technische materiaal dat voor de act voorzien moet worden. Je kunt het meeste basismateriaal ontlenen bij de Dienst Evenementen en Feesten van de Stad Gent of bij de uitleendienst van de Provincie Oost-Vlaanderen. Reserveer dit tijdig

  2. Registreer jouw boeking minstens twee weken voor het optreden bij Cultuur Gent via het aanvraagformulier. Op die manier kan Cultuur Gent jou een betaalbon bezorgen waarmee na het optreden jouw artiest kan betaald worden

  3. Vul op de dag van het optreden samen met de artiest de betaalbon in en geef deze mee met de artiest. De artiest dient de bon in bij Cultuur Gent, die vervolgens instaat voor de betaling van de artiest.  

Enkele handige tips

Voor je een artiest boekt

Overtuig je buren om een buurtfeest te organiseren

Heb je zin om een straatfeest of huiskamerconcert te organiseren? Peil bij je buren naar hun verwachtingen!
Honderden Gentse straatfeesten per jaar tonen aan dat het opzetten van een feest niet zo moeilijk kan zijn. Het begint meestal met een gek idee dat snel genoeg gedeeld wordt tussen enkele buren. Zo lang je zelf maar enthousiast bent over het initiatief, is de nodige hulp van vrijwilligers/buren meestal gemakkelijk te vinden.
Huiskamerconcerten inrichten is zelfs nog eenvoudiger. Als de meubels herschikt raken en een lading klapstoeltjes in rijen wordt geplaatst, kan de gemiddelde Gentse huiskamer vlot tot dertig bezoekers aan. Mét muzikanten. En als je samen met enkele buren meerdere livings openstelt en jouw publiek laat rondtrekken, heb je meteen een cultureel event dat jouw straat plots tot een concertzaal omvormt.

Kies een artiest die bij jouw buurtfeest past

Denk voor je in de Artiestenlijst op zoek gaat naar een artiest eerst na over de sfeer die je graag op je evenement wilt creëren en het type publiek dat je verwacht. Praat hier uitvoerig over met je buren en medeorganisatoren! Het is belangrijk dat iedereen dezelfde verwachtingen heeft en gelukkig is met de gekozen act. Bovendien zal een open gesprek ook makkelijker de praktische hulp voor de organisatie van je evenement op gang brengen.  

Maak van jouw buurtfeest een echt evenement

We bieden dezelfde groep bewoners, hetzelfde Gentse straat- of buurtcomité, de mogelijkheid om per kalenderjaar één maal gratis een beroep te doen op onze artiesten. Je kan aanvragen indienen voor feesten tussen 1 augustus 2018 en 30 juni 2019. Zowel de zomerse barbecue, de stemmige nieuwjaarsreceptie of het gezellig huiskamerconcert kunnen dus cultureel versterkt worden met verrassende kwaliteitsvolle optredens of acts. Maar niets belet je uiteraard om van jouw buurtfeestje een groter evenement te maken waarbij andere artiesten uit de lijst gewoon betaald worden. Met de artiesten valt meestal vlot te onderhandelen over de kostprijs die dan gemakkelijk gedekt kan raken door de barinkomsten of een Wijk-aan-Zet-subsidie.

Ter voorbereiding van het optreden

Leg jouw artiest in de watten

Een artiest moet het gevoel hebben dat hij of zij echt welkom is en mee het feest mag maken. Duid een verantwoordelijke aan die zich gedurende het hele feest om de artiest bekommert, zijn of haar telefoonnummer op zak heeft, hem of haar ontvangt, de plaats aanwijst, eventuele technische problemen oplost, drank en eventueel eten voorziet en de betaalbon mee invult.

Verstrek eventueel het technisch materiaal

De technische fiche, de apparatuur die een muzikant nodig heeft om op te kunnen treden, is het belangrijkste element in de voorbereidende gesprekken. De ene artiest brengt alles zelf mee, bij de andere moet de organisator voor een deel instaan.
Je kunt het meeste basismateriaal ontlenen bij de Dienst Evenementen en Feesten van de Stad Gent of bij de uitleendienst van de Provincie Oost-Vlaanderen. Reserveer dit tijdig want de voorraad is niet eindeloos.

Na afloop van het optreden

De betaalbon

Vul samen met de artiest de betaalbon in die je van Cultuur Gent hebt ontvangen en geef die met hem of haar mee. Cultuur Gent staat nadien in voor de betaling van de artiest. Bezorg Cultuur Gent nadien ook het bijgevoegde evaluatieformulier zodat we met jouw opmerkingen rekening kunnen houden en de actie ‘Artiest zoekt Feestneus‘ steeds beter kunnen organiseren.

SABAM en Billijke Vergoeding

Voor de duur van het optreden en de prestatie van de artiest betaalt de stad de eventuele rechten aan Sabam. Voor muziek buiten het optreden om dien je zelf uw aanvragen te doen bij Sabam en bij de Billijke vergoeding. Verlies dit zeker niet uit het oog want bij nalatigheid en controle kunnen die kosten oplopen.

Lees hier het reglement Artiest zoekt Feestneusvoor bewoners die een artiest willen boeken

Artiest zoekt Feestneus 2018-2019