Lees hier hoe je je als Gentse artiest of band kandidaat kunt stellen voor de artiestenselectie van Artiest zoekt Feestneus.

Wat is Artiest zoekt Feestneus?

Artiest zoekt Feestneus brengt Gents artistiek talent in contact met de vele organisatoren van buurtfeesten en huiskamerconcerten op Gents grondgebied. 

Gentse organisatoren kunnen via Artiest zoekt Feestneus één maal per jaar een door de stad betaald kwaliteitsvol live optreden boeken op hun buurtevenement. Op die manier wil de Stad Gent een culturele boost aan buurt- en straatinitiatieven geven en tegemoet komen aan de vraag naar extra speelkansen voor opkomend Gents artistiek talent. 

De artiestenselectie van Artiest zoekt Feestneus wordt jaarlijks vernieuwd. Gentse artiesten krijgen elk voorjaar de kans zich kandidaat te stellen voor de selectie van het volgende seizoen (1 augustus – 30 juni). 

Waarom als artiest deelnemen aan Artiest zoekt Feestneus? 

Gentse artiesten die worden opgenomen in de artiestenselectie van Artiest zoekt Feestneus krijgen via de breed verspreide online en papieren Artiestengids een mooi promotieplatform aangeboden waarmee ze hun act onder de aandacht van potentiële concertorganisatoren kunnen brengen en hun speelkansen kunnen vergroten.

Let op: Artiest zoekt Feestneus is geen boekingskantoor! Cultuur Gent, die Artiest zoekt Feestneus coördineert, staat enkel in voor de uitgave en verspreiding van de artiestengids en voor de betaling van de geboekte artiesten. Alle verdere praktische afspraken worden tussen de organisator en de artiest gemaakt! 

Wie kan zich kandidaat stellen voor artiestenselectie?

Gentse artiesten en performers uit de meest uiteenlopende genres (van rockbands, crooners en klassieke pianisten tot circusacts, straattheater en kindergrime) die zich willen engageren om hun act te brengen op Gentse wijkfeesten en huiskamerconcerten tussen 1 augustus van het inschrijvingsjaar en 30 juni van het daaropvolgende jaar. 

Hoe kun je je kandidaat stellen voor de artiestenselectie ? 

De inschrijvingsperiode voor de artiestenselectie 2019-2020 is inmiddels afgelopen. Inschrijven voor de selectie 2020-2021 kan opnieuw in het voorjaar van 2020. 

 

Wat gebeurt er na de inschrijving?

Na afloop van de inschrijvingsperiode worden alle inschrijvingen bezorgd aan een jury die goed vertrouwd is met de Gentse cultuurwereld en ervaring heeft met de laagdrempelige evenementen die door Gentenaars zelf worden opgezet. Deze jury neemt ruimschoots de tijd om de teksten en fragmenten te bekijken en te beluisteren om daarna gezamenlijk te beslissen welke acts kunnen opgenomen worden in de artiestengids. Nadien wordt het juryverslag voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen ter bekrachtiging.

De ingeschreven artiesten krijgen eind juni bericht of ze al dan niet opgenomen zijn in de artiestenselectie. 

De artiestengids van Artiest zoekt Feestneus

De geselecteerde artiesten worden elk jaar gebundeld in een artiestengids die breed verdeeld wordt, ook buiten het circuit van de klassieke organisatoren van straatfeesten. De gids wordt uitgegeven in een de vorm van een mooi boekje en vanaf zomer 2019 ook in een overzichtelijke website, waar potentiële organisatoren makkelijk door alle acts kunnen scrollen en video- en audiofragmenten kunnen bekijken en beluisteren. 

Geïnteresseerde organisatoren kunnen via de gids rechtstreeks contact opnemen met de artiesten om hen te boeken. De tussenkomst van Cultuur Gent, de coördinator van Artiest zoekt Feestneus, bestaat enkel in de betaling van de geboekte artiest indien dit aangevraagd wordt door de organisator. 

Hoeveel bedraagt de vergoeding van de Stad Gent voor een act van Artiest zoekt Feestneus?

Soloartiesten ontvangen 120€ per optreden, groepen 240€ en groepen groter dan vijf personen 360€. 

 

Artiest zoekt Feestneus