Alle affiches die kleiner zijn dan 1 m² zijn voortaan vrijgesteld van aanplakkingstaks. Wat met affiches groter dan 1 m²?

Sinds 1 januari 2007 zijn alle affiches die kleiner zijn dan 1 m² vrijgesteld van aanplakkingstaks.

Wat met affiches groter dan 1 m²? 

Voor affiches groter dan 1 m² blijft de aanplakkingstaks wel gelden.

Hoe betalen?

De betaling verloopt niet meer via fiscale zegels. Voortaan kan dit via overschrijving of via elektronische betaalmiddelen.

Deze betalingen dient u te regelen via de Federale Overheidsdienst Financiën.
Zij informeren u over de praktische gang van zaken.

Kleurencombinaties

Vroeger mocht u geen affiches gebruiken die zwarte inkt combineren met een witte achtergrond. Deze combinatie was nl. voorbehouden voor de overheid.

Via Artikel 2 van de wet houdende administratieve vereenvoudiging van 13 februari 2005 is het decreet van 22-28 juli 1791 tot regeling van de kleur van de aanplakbiljetten opgeheven.

Zwart op geel wordt gebruikt voor notariële aankondigingen, maar u mag deze kleuren wel gebruiken voor affiches.

Vermelding

U moet op een affiche steeds een verantwoordelijke uitgever vermelden.
Dat moet een meerderjarige inwoner van België zijn. Gebruik het domicilieadres van de auteur en niet dat van de organisatie.

Vzw’s vermelden best ook hun naam met maatschappelijke zetel. Met het oog op lezersbrieven, recht van antwoord, e.d. vermelden zij best ook een redactieadres.

Bvba's vermelden de gegevens van de zaakvoerder of de persoon die hiervoor door de Raad van Bestuur gemachtigd werd.

Lees meer over: affiche