Hier krijgt u een overzicht van de soorten erkenningen voor sportverenigingen en de bijhorende voordelen en voorwaarden.

Verenigingen die in aanmerking komen voor een erkenning

Volgende verenigingen komen in aanmerking voor een erkenning:

 • Gentse sportvereniging = vereniging met als hoofddoel sport aanbieden
 • Gentse vereniging met een sportaanbod = vereniging waar sport een onderdeel van het aanbod is.

Soorten erkenningen

Per type vereniging kunt u volgende erkenningen bekomen:

 • Gentse sportvereniging
  • Erkenning als Gentse sportvereniging
  • Bijkomende erkenning als Gentse sportvereniging met een aanbod voor jeugd en/of personen met een handicap.
 • Gentse vereniging met een sportaanbod
  • Erkenning als Gentse vereniging met een sportaanbod

Elk van deze erkenningen heeft verschillende voordelen en dus ook verschillende voorwaarden.

Voordelen per erkenning

Een erkenning als Gentse vereniging met een sportaanbod geeft u volgende voordelen:

 • Hogere prioriteit bij de jaartoewijzingen voor het gebruik van sportaccommodaties van de Sportdienst Gent, FARYS of S&R t.o.v. niet-erkende (Gentse) verenigingen.
 • Speciaal tarief bij gebruik van een sportaccommodatie van de Sportdienst Gent, FARYSof S&R.
 • Het in aanmerking komen bij de Sportdienst voor logistieke en promotionele ondersteuning van bepaalde sportieve evenementen.
 • Voordelen mits aan bijkomende voorwaarden voldaan is:
  • Mogelijkheid tot aanvraag opleidingssubsidies
  • Mogelijkheid tot aanvraag subsidies voor het ondersteunen van sportieve evenementen.

Een erkenning als Gentse sportvereniging geeft u volgende voordelen:

 • Hogere prioriteit bij de jaartoewijzingen voor het gebruik van sportaccommodaties van de Sportdienst Gent, FARYS of S&R t.o.v. niet erkende (Gentse) verenigingen en erkende Gentse verenigingen met een sportaanbod.
 • Speciaal tarief bij gebruik van een sportaccommodatie van de Sportdienst Gent, FARYS of S&R.
 • Het in aanmerking komen bij de Sportdienst voor logistieke en promotionele ondersteuning van bepaalde sportieve evenementen.
 • Voordelen mits aan bijkomende voorwaarden voldaan is:
  • Mogelijkheid tot aanvraag opleidingssubsidies
  • Mogelijkheid tot aanvraag subsidies voor het ondersteunen van sportieve evenementen.

Een bijkomende erkenning voor jeugdwerking (t.e.m. 18 jaar) en/of voor werking met personen met een handicap geeft u volgende voordelen:

 • De voordelen van een erkende Gentse sportvereniging.
 • Aangepast tarief bij gebruik van de sportaccommodaties van de Sportdienst Gent, FARYS of S&R (via retributiereglement).
 • Voordelen mits aan bijkomende voorwaarden voldaan is:
  • Mogelijkheid tot aanvraag werkingssubsidies
  • Mogelijkheid tot aanvraag subsidies voor het aanwerven van sportcoördinatoren.

Voorwaarden per erkenning

De exacte voorwaarden per erkenning vindt u in volgende reglementen:

 • Reglement voor de erkenning als Gentse sportvereniging
 • Reglement voor de erkenning als Gentse vereniging met een sportaanbod

Bent u overtuigd om een erkenning aan te vragen?Lees hier hoe u een aanvraag kan indienen