Roken in een fuifzaal is verboden, je moet dan ook de nodige maatregelen nemen om dit duidelijk te maken.

Roken is verboden in jeugdlokalen, jeugdhuizen en gesloten plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn. Een gesloten plaats is een plaats die door wanden afgesloten is van de omgeving en voorzien is van een plafond. Tenten zijn ook gesloten plaatsen, tenzij minimum twee wanden volledig open zijn.

Er staan strenge boetes op het niet naleven van het rookverbod, je kijkt dus best even de wetgeving na.