Voor lokalen zijn er verschillende vormen van subsdies of ondersteuningen ... van klein tot groot, voor elk wat wils

Investeringssubsidie

Zware werken aan jouw huidig lokaal of speelterrein, plannen voor nieuwbouw of bijbouwen? Wij voorzien een stevige investeringssubsidie.