Hier vindt u het overzicht van alle lokaal erkende jeugdverenigingen voor het werkingsjaar 2018 - 2019.

In dit erkenningsoverzicht vindt u gerichte info over elk jeugdwerkinitiatief

  • de naam van het jeugdwerkinitiatief
  • de aard van de erkenning
Meer informatie over deze jeugdwerkinitiatieven (aanbod, contactgegevens, website, sociale media, etc...) kan u vinden in de hobbyzoeker.
 

Foutje gevonden?

Laat het gerust weten aan de jeugddienst, wij passen de gegevens aan.

Ondersteuning vanuit Stad Gent

Stad Gent ondersteunt erkende jeugdwerkinitiatieven op financieel, inhoudelijk, materieel en infrastructureel vlak.
 

Bekijk het overzichtvan alle erkende jeugdverenigingen van Gent (37.12 KB)Neem contact op metde Jeugddienst