Verenigingen krijgen in Gent heel wat voordelen. Hieronder vindt u een overzicht.

Voordelig zalenverhuur

Erkende en betoelaagde verenigingen kunnen voordelig gebruik maken van verschillende zalen van Stad Gent. Op zoek naar een geschikte zaal voor uw evenement? Bekijk dan het overzicht van zalen die verhuurd worden door de Stad Gent.

Voordelig ontlenen van materiaal

Stad Gent stelt heel wat materiaal ter beschikking van verenigingen. Materiaal nodig voor uw activiteit? Maak gebruik van het uitleenpunt van de Stad Gent, Sport Vlaanderen of van de provincie Oost-Vlaanderen.

Gratis werkplek in een buurtsecretariaat

Bent u op zoek naar een geschikte werkplek voor uw vereniging? Dan kan u gratis gebruik maken van een buurtsecretariaat.

Vrijwilligerspunt

Is uw vereniging op zoek naar vrijwilligers of naar informatie over vrijwilligerswerk? Dan kan u terecht op het Vrijwilligerspunt van de Stad Gent.

 

Ondersteuning door de brandweer bij evenementen

 

Organiseert uw erkende of betoelaagde vereniging een niet-commercieel evenement, dan kan u gratis beroep doen op de brandweer voor adviesverlening, controlebezoeken, brandwacht en brandbewaking. Meer info leest u in het retributiereglement van de brandweer.

Voordelen bij IVAGO

Wilt u meer te weten komen over afval? Dan kunt u met uw vereniging een bezoek brengen aan de verbrandingsinstallatie van IVAGO. U kunt ook bij IVAGO terecht voor het ontlenen van wisselbekers en veegmateriaal.

Tot slot kunnen erkende culturele, sport-, of jeugdverenigingen hun afval met een speciale toegangskaart net als gewone huisgezinnen afleveren op een van de zeven recyclageparken of laten ophalen aan huis.

Wilt u meer te weten komen over de voordelen? Neem dan een kijkje op de website van Ivago.

Gratis inname openbare weg

Erkende verenigingen krijgen een vrijstelling van belasting voor privaat gebruik van de openbare weg. Dit is bepaald in het belastingreglement op het privaat gebruik van de openbare weg.

Sectorspecifieke voordelen

Naast deze algemene voordelen, zijn er voor sommige sectoren ook sectorspecifieke voordelen. 

 

Lees meer over: verenigingen, vereniging