Inschrijvingen voor de nieuwe artiestenlijst 2018-2019 lopen tot en met vrijdag 30 maart om 12 uur.

Selectie artiest voor Artiest zoekt Feestneus

Inhoudstafel

Beschrijving

Cultuur Gent organiseert al sinds 2006 Artiest zoekt Feestneus, een actie die Gents podiumtalent en Gentenaars samenbrengt. Artiesten krijgen hierdoor vaker de kans om op te treden op straat- en buurtinitiatieven of in huiskamers. En Gentenaars worden steeds vaardiger in het organiseren van optredens.

Artiesten die deel willen uitmaken van Artiest zoekt Feestneus kunnen zich tot vrijdag 30 maart 2018 kandidaat stellen voor de nieuwe artiestenselectie 2018-2019. We zetten bij deze editie extra in op etnische muziek, vernieuwende animatie en muziek die geschikt is voor organisatoren van huiskamerconcerten, maar uiteraard blijven ook alle andere genres welkom. 

De door een jury geselecteerde acts worden eind juni in een overzicht gebundeld dat online en in de vorm van een brochure beschikbaar zal zijn voor iedereen die een Gentse act op Gents grondgebied willen programmeren. De geselecteerde acts kunnen geboekt worden van 1 augustus 2018 tot en met 30 juni 2019. De Stad Gent voorziet voor elke organisator die een aanvraag indient binnen het kader van Artiest zoekt Feestneus eenmaal per jaar een betaalbon waarmee de artiest vergoed kan worden. 

Artiest zoekt Feestneus leeft ook verder zonder tussenkomst van de Stad: de artiestenselectie is in de loop der jaren uitgegroeid tot een kwaliteitslabel voor Gentse acts en wordt ook steeds vaker gebruikt door organisatoren die voor eigen rekening een feest of concert organiseren. Deel uitmaken van de artiestenselectie van Artiest zoekt Feestneus biedt bijgevolg perspectief op mooie podiumkansen en een grotere visibiliteit van je act. 

Heb je dus een band of orkest, ben je een soloartiest, of breng je een theateract of een animatieprogramma? Stel je dan voor vrijdag 30 maart 2018 kandidaat voor Artiest zoekt Feestneus en maak kans om opgenomen te worden in de selectie 2018-2019. 

Voorwaarden

 • De deelname aan de open oproep gebeurt hetzij op individuele basis, hetzij in groepsverband
 • De muziek of animatie van de kandidaat of groep hoort thuis in één van volgende categorieën: folk, wereldmuziek, country, levenslied, fanfare, pop, rock, jazz, blues, singer-song, hiphop, klassiek, presentatie, publieksopwarmers of presentatoren die het feest aan elkaar praten, entertainment, cabaret, kinderanimatie, circus, straattheater, dans, crooner, chanson, schlager.
 • De artiest of groep moet een duidelijke link hebben met Gent (d.i. wonen, werken, studeren en/of repeteren in de stad).
 • Er zijn op het gebied van opleiding of kwalificatie geen voorwaarden tot deelname.
 • De artiest of groep moet in staat zijn gedurende één uur (eventueel opgesplitst in 2 à 3 delen) een gevarieerd optreden te verzorgen.
 • De optredens vinden plaats in Gent gedurende de periode tussen 1 augustus 2018 en 30 juni 2019.
 • De voertaal van de open oproep is Nederlands.
 • De open oproep is niet anoniem. Elke geselecteerde artiest of groep wordt op de website van de Stad Gent gepresenteerd. De gegevens van de geselecteerde artiesten worden door de Stad Gent (Cultuur Gent) ook aan de organisatoren beschikbaar gesteld. De Stad Gent heeft tevens het recht om de informatie en het geluids- en/of beeldmateriaal uit het deelnemingsdossier te gebruiken voor de bekendmaking van het project.

Indienen deelnemingsdossier 

De indiendatum 2018 wijkt af van het reglement. Indienen kan ten laatste op 30 maart 2018.

Het deelnemingsdossier moet ten laatste op vrijdag 30 maart voor 12 uur 's middags zowel in papieren versie als digitaal worden aangeleverd. 

Aanleveren van de papieren versie:

 • Inleveren bij Cultuur Gent - Veldstraat 82a (1ste verdieping) - 9000 Gent met de vermelding "Open oproep: Artiest zoekt Feestneus". De kandidaat ontvangt een ontvangstbewijs bij afgifte. 
 • Per post aan Cultuur Gent - Botermarkt 1 - 9000 Gent. In dit geval geldt de postdatum (ten laatste afgestempeld op donderdag 29 maart 2018) als bewijs. 

Aanleveren van de digitale versie: via wetransfer.com aan cultuur@stad.gent. De digitale versie omvat: 

 • Het deelnemingsformulier
 • Een kopie van de identiteitskaart van de artiest of van de contactpersoon van de groep
 • Een beeld in hoge kwaliteit (300 dpi)
 • Drie geluidsbestanden in mp3 in geval van muziek of een videofragment in MPEG of AVI in geval van theater of een beeldende act. 

Download hierhet inschrijvingsformulier voor Artiest zoekt Feestneus

Bedrag

De artiesten kunnen gedurende de periode tussen 1 augustus 2018 en 30 juni 2019 door organisatoren gevraagd worden om in Gent op te treden in het kader van Artiest zoekt feestneus.

De organisatoren  zullen uit de lijst van geselecteerde artiesten een keuze kunnen maken en de betreffende artiest contacteren voor verdere afspraken over het optreden.

Vergoeding:

 • 120 euro per optreden voor een soloartiest.
 • 240 euro per optreden voor een groep tot 5 optredende personen.
 • 360 euro per optreden voor een groep groter dan 5 optredende personen.

Voor dit bedrag wordt een optreden van één uur gegarandeerd zonder extra kost voor de organisator.
 
De vergoedingen worden uitbetaald door de Stad Gent door overschrijving op het rekeningnummer vermeld in het deelnemingsdossier. Dit gebeurt uiterlijk in augustus na het afgelopen jaar van de lopende actie en na voorlegging van bewijs van optreden (= de ingevulde en ondertekende betalingsbon).

Bij de bekendmaking van de artiestenselectie wordt een scan van de artiestenkaarten opgevraagd indien de artiesten een beroep wensen te doen op de Kleine Vergoedings Regeling.

Benodigdheden

Deelnemen gebeurt door het indienen van het deelnemingsformulier met volgende gegevens:

1. De identificatiegegevens:
 

 • naam van de artiest of groep
 • aantal leden van de formatie
 • naam, adres en een kopie van de identiteitskaart van de artiest of de contactpersoon van de groep
 • rekeningnummer waarop de vergoeding mag gestort worden

2. Het aanbod
 

 • genre
 • foto
 • voorstelling van de groep of de artiest (eventueel met bijkomende referenties)
 • duur van het aanbod (minimum een uur)
 • technische fiche (het gaat in principe om akoestische optredens; eventuele versterking wordt voorzien door de artiest of groep)

3.  Motivatie om deel te nemen aan de campagne 'Artiest zoekt Feestneus'

4. Beeld- en/of geluidsfragmenten 

Drie nummers die actueel en representatief zijn voor een live optreden. De fragmenten moeten digitaal ter beschikking worden gesteld via Wetransfer.com. Bij de beelden en/of geluiden staan de nodige titels en auteursnamen.

 • voor geluid: bestandsformaat MP3
 • voor beeld: MPEG of AVI

5. Handtekening van de contactpersoon van de groep.

Uitzonderingen

Deelnemers kunnen uitgesloten worden op grond van:

 • laattijdige indiening
 • onvolledigheid van deelnemingsdossier
 • ontbreken van geluidsfragment of beeldfragment
 • niet beantwoorden aan de deelnemingsvoorwaarden

Regelgeving en contact

Bijkomende informatie en het reglement van Artiest zoekt Feestneus kan gevonden worden op cultuur.gent/feestneus of opgevraagd worden aan: 

Cultuur Gent
Veldstraat 82a
9000 Gent
E: cultuur@stad.gent
T: 09 269 84 80

 

Lees meer over: feestneus, artiest, buurtfeest

Artiest zoekt Feestneus