Wat moet ik als bewoner doen om gratis kwaliteitsvolle liveanimatie te hebben tijdens een buurt- of straatfeest?

Wat is Artiest zoekt Feestneus? 
 

Met Artiest zoekt Feestneus willen we het talent van Gent in contact brengen met de organisatoren van straatfeesten op het grondgebied van Gent en omgekeerd. Bent u nog op zoek naar een muzikale artiest of een animatiegroep voor de kinderen in uw buurt, bekijk dan zeker eens de Artiestenlijst 2018-2019. De artiest wordt immers door de Stad Gent betaald voor zijn optreden op uw straatfeest.

Let op

Cultuur Gent, die deze actie opzet, is geen boekingskantoor. We behandelen niet de belangen van artiesten, noch die van buurtbewoners die een feest organiseren. Wat we wél doen, is zorgen dat een deskundige jury een goede selectie maakt van artiesten die passen op het soort straatfeesten dat doorgaans door Gentenaars opgezet wordt.

Wat doet u? 
 

U als organisator contacteert de artiest, bekijkt met hem of haar of de act wel geschikt is voor het soort feest dat u wilt en regelt alle praktische afspraken.

Cultuur Gent staat achteraf enkel nog in voor de betaling van de artiest. Het is de bedoeling dat bewonersgroepen ook steeds betere organisatoren worden. Sommigen houden het bij een klein straatevenement, anderen groeien na enkele jaren uit tot stevige buurtfeesten met meerdere groepen op een groter podium waarvan er dan één betaald wordt via deze actie.

Enkele handige tips 
 

Overtuig uw buren om een buurtfeest te organiseren

Honderden Gentse straatfeesten per jaar tonen aan dat het opzetten van zo een feest niet zo moeilijk kan zijn. Het begint meestal met een gek idee dat snel genoeg gedeeld wordt tussen enkele buren. Zo lang u zelf maar enthousiast bent over het initiatief, is de nodige hulp van vrijwilligers/buren meestal gemakkelijk te vinden.
Huiskamerconcerten inrichten is zelfs nog eenvoudiger. Als de meubels herschikt raken en een lading klapstoeltjes in rijen wordt geplaatst, kan de gemiddelde Gentse huiskamer vlot tot dertig bezoekers aan. Mét muzikanten. En als u samen met enkele buren meerdere livings openstelt en uw publiek laat rondtrekken, hebt u meteen een cultureel event dat uw straat plots tot een concertzaal omvormt.

Maak van uw buurtfeest een echt evenement

We bieden dezelfde groep bewoners, hetzelfde Gentse straat- of buurtcomité, de mogelijkheid om per kalenderjaar één maal gratis een beroep te doen op onze artiesten. U kunt aanvragen indienen voor feesten tussen 1 augustus 2018 en 30 juni 2019. Enkel in de Gentse Feesten maand juli niet. Zowel de zomerse barbecue, de stemmige nieuwjaarsreceptie of het gezellig huiskamerconcert kunnen dus cultureel versterkt worden met verrassende kwaliteitsvolle optredens of acts. Maar niets belet u uiteraard om van uw buurtfeestje een groter evenement te maken waarbij andere artiesten uit de lijst gewoon betaald worden. Met de artiesten valt meestal vlot te onderhandelen over de kostprijs die dan gemakkelijk gedekt kan raken door de barinkomsten of een Wijk-aan-Zet-subsidie.

Peil naar de verwachtingen van de buren

Vooraleer u in onze lijst op zoek gaat naar een artiest, moet u eerst goed nadenken over de sfeer die u wilt en het soort publiek dat u verwacht.
Praat hier uitvoerig over met uw buren/medeorganisatoren. Het is niet alleen belangrijk dat iedereen ongeveer dezelfde verwachtingen heeft, op deze manier zal de noodzakelijke hulp ook gemakkelijker aangeboden worden. Probeer ook in te schatten hoe andere buren zullen reageren op het optreden. Niet iedereen is even gelukkig met stevige rockmuziek laat op de avond.

Welke artiest?
 

Eens u weet welke richting u uit wilt, kunt u in onze artiestenlijst 2018-2019 op zoek gaan naar de gepaste artiest. Een goede match tussen feest en artiesten maakt uw initiatief immers helemaal af én vormt voor de artiesten een aangename speelervaring. Praat met hen over het soort evenement dat u op het oog hebt en welk publiek u verwacht. Als de artiest zelf inschat dat zijn of haar programma minder geschikt is voor wat je beoogt, dan kan die misschien suggesties geven voor passender acts. Zeker als u meerdere groepen programmeert is het interessant dit grondiger door te praten met hen. Gent is zeer rijk aan (muzikaal) talent, maar de Gentse artiesten kennen elkaar goed genoeg om je programma volledig te doen kloppen.

Leg uw artiest in de watten

Een artiest moet het gevoel hebben dat hij echt welkom is en mee het feest mag maken. Het is ook aangeraden om één iemand aan te duiden die zich volledig om de artiest bekommert, zijn telefoonnummer op zak heeft, hem opvangt, de plaats aanwijst, eventuele technische problemen oplost, drank (zeer belangrijk!) en eventueel eten voorziet en de betaalbon mee invult.

Verstrek eventueel het technisch materiaal

De technische fiche, de apparatuur die een muzikant nodig heeft om op te kunnen treden, is het belangrijkste element in de voorbereidende gesprekken. De ene artiest brengt alles zelf mee, bij de andere moet de organisator voor een deel instaan.
U kunt het meeste basismateriaal ontlenen bij de Dienst Evenementen en Feesten van de Stad Gent of bij de uitleendienst van de Provincie Oost-Vlaanderen. Reserveer dit tijdig want de voorraad is niet eindeloos.

Na het optreden
 

Vul samen met de artiest de betalingsbon in en geef die met hem mee. Bezorg ons nadien ook het bijgevoegde evaluatieformulier zodat we met uw opmerkingen rekening kunnen houden en de actie ‘Artiest zoekt Feestneus‘ steeds beter kunnen organiseren.

Sabam en Billijke Vergoeding
 

Voor de duur van het optreden en de prestatie van de artiest betaalt de stad de eventuele rechten aan Sabam.
Voor muziek buiten het optreden om dient u zelf uw aanvragen te doen bij Sabam en bij de Billijke vergoeding. Verlies dit zeker niet uit het oog want bij nalatigheid en controle kunnen die kosten oplopen.

Lees hier het reglement Artiest zoekt Feestneusvoor bewoners die een artiest willen boeken

 

Artiest zoekt Feestneus 2018-2019