De Stad Gent biedt financiële ondersteuning aan culturele en artistieke projecten, zowel van opkomend talent als van gevestigde waarden.

Inhoudstafel

Beschrijving

De Stad Gent biedt financiële ondersteuning aan culturele en artistieke projecten, zowel van opkomend talent als van gevestigde waarden. Hieronder leest u alles over de voorwaarden en de procedure. 

Heeft u bijkomende vragen of weet u niet goed waar beginnen? Aarzel niet en kom praten met het Team Advies & Ondersteuning van Cultuur Gent! 

Voorwaarden

Welke projecten kunnen ondersteuning krijgen?

 • Culturele en artistieke projecten: vernieuwende en experimentele projecten van individuele artiesten of culturele organisaties die een impuls geven aan het cultuurlandschap in de stad

 • Buurt- en wijkprojecten: projectmatige werkingen die gericht zijn op de culturele revitalisering van de verschillende buurten en wijken in de stad en op de activering en inclusie van doelgroepen die geconfronteerd worden met drempels die hun culturele participatie beperken

 • Internationale projecten: ondersteuning van individuele kunstenaars en/of kleinere artistieke organisaties op een sleutelmoment in hun carrière met als doel een doorbraak in het buitenland te realiseren

 • Niet-periodieke publicaties: eenmalige gedrukte of digitale publicaties met een culturele, artistieke, cultuurhistorische of kunstkritische inhoud en een duidelijke link met Gent

Wie kan een subsidieaanvraag indienen?

Zowel individuele artiesten als culturele organisaties kunnen een projectsubsidie aanvragen, op voorwaarde dat ze wonen of gevestigd zijn in Gent en het project buiten hun reguliere werking valt.

Wat zijn de voorwaarden?

Welke projecten komen in aanmerking en welke niet? Lees er alles over in het subsidiereglement voor culturele en artistieke projecten.

Procedure

Wanneer dient u de aanvraag in?

 • Subsidies voor (internationale) culturele en artistieke projecten en eenmalige publicaties moeten ten laatste twee maanden voor de publieke voorstelling van het project worden aangevraagd.

 • Subsidies voor culturele en artistieke buurt- en wijkprojecten kunnen worden ingediend op 1 maart en 1 oktober. 

Hoe dient u de aanvraag in?

U kunt de subsidie op 2 manieren aanvragen:

Digitaal: hoe te werk gaan:

 1. Voorbereiding: Download en vul het ‘Aanvraagformulier subsidies voor culturele en artistieke projecten’  + 'Financieel verslag' in. Op die manier kunt u zich goed voorbereiden op alle vragen die u in de tool moet beantwoorden.

 2. Ga naar het webformulier. Beantwoord stap voor stap de verschillende vragen. Deze zijn dezelfde als op de papieren versie. Wanneer gevraagd, upload een scan van het ingevulde document ‘Financieel verslag’.

Papier: hoe te werk gaan:

 1. Download het ‘Aanvraagformulier subsidies voor culturele en artistieke projecten’ + ‘Financieel verslag’ 

 2. Vul deze documenten correct in.

 3. Onderteken en bezorg het aan:

Stad Gent, college van burgemeester en schepenen
t.a.v. Departement Cultuur, stadhuis
Botermarkt 1
9000 GENT

Wat gebeurt er na de aanvraag?

Na het indienen van uw aanvraag doorlopen alle projecten een parcours:

 1. Cultuur Gent controleert uw aanvraag eerst op ontvankelijkheid en kan eventueel extra informatie opvragen.

 2. Uw aanvraag wordt beoordeeld door een jury met leden van het departement cultuur, andere betrokken stadsdiensten en eventueel externe experts. De jury beoordeelt elke aanvraag aan de hand van vastgelegde criteria die u kunt terugvinden in het subsidiereglement.

 3. Het college van burgemeester en schepenen neemt ten laatste twee maanden na het indienen van een ontvankelijke aanvraag een beslissing over het al dan niet toekennen van een subsidie. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van deze beslissing.

Hoe wordt de subsidie uitbetaald?

De subsidie wordt uitbetaald in twee schijven:

 • 70% van het toegekende subsidiebedrag (85% voor buurt- en wijkprojecten) ontvangt u uiterlijk drie maanden na de positieve beslissing van het college van burgemeester en schepenen.

 • Het resterende saldo van 30% (of 15% voor buurt- en wijkprojecten) wordt uitbetaald nadat u binnen de twee maanden na afloop van het project de eindafrekening van inkomsten en uitgaven (met financiële bewijsstukken) en het inhoudelijke verslag van het project hebt ingediend.

Contacten