Feestkernorganisatoren die geen wegwerpbekers gebruiken, krijgen een subsidie.

Inhoudstafel

Beschrijving

Als feestkernorganisator tijdens de Gentse Feesten 2018 krijgt u een subsidie

  •  als u geen gebruik maakt van wegwerpbekers  en
  •  als u de verkoop van blik en PET beperkt tot max. 10% van uw drankenaanbod.

Voldoet u aan de voorwaarden van het subsidiereglement?
Dien dan zeker een subsidieaanvraag in bij de Dienst Milieu en Klimaat.

Voorwaarden

U bent organisator die in de feestkernen gratis culturele programmatie (en eventuele bijkomende animatie) realiseert.

Lees meer voorwaarden in het reglement.

Bedrag

De subsidie wordt per feestkern toegekend. Het subsidiebedrag is afhankelijk van de oppervlakte van de publiekszone en de duur van de programmatie.

Meer info vindt u in het reglement.

Uitzonderingen

  • Activiteiten die door overheidsbesturen of onderwijsinstellingen worden georganiseerd.
  • Projecten die tijdens de Gentse Feestenperiode buiten de feestkernen op Gents grondgebied, op het openbare en/of private domein, in openlucht en/of in publiek toegankelijke inrichtingen, gerealiseerd worden.

Procedure

  • U dient ten laatste op 10 juli 2018 een schriftelijke aanvraag voor de subsidie in bij Stad Gent, t.a.v. de Dienst Milieu en Klimaat via het aanvraagformulier op deze pagina. 
    Of haal het op bij de Dienst Milieu en Klimaat, of stuur een e-mail naar milieuenklimaat@stad.gent.
  • Stuur uw aanvraag naar Stadhuis, tav Dienst Milieu en Klimaat, Botermarkt 1, 9000 Gent of breng ze naar het loket van de Dienst Milieu en Klimaat.
  • U krijgt een ontvangstmelding.
  • U wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van de beslissing.

Meer info vindt u in het reglement.

 

Contacten