De Stad Gent beschikt over een uitgebreid assortiment feestmateriaal dat kan worden ontleend.

Inhoudstafel

Beschrijving

Het Uitleenpunt van de Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren beschikt over een uitgebreid assortiment feestmateriaal: vlaggen, nadarhekwerk, podia en tribunes, audio-visueel materiaal (projector, recorder,...), belichtingsapparatuur en geluidsmateriaal, kapstokken, stoelen, tentoonstellingsmateriaal (panelen, vitrines...) dat kan worden uitgeleend.

Wie een evenement organiseert kan een aanvraag indienen om materiaal te ontlenen.

In mei 2016 werd de uitleendienst van de Jeugddienst geïntegreerd in het Uitleenpunt.
 

Voorwaarden

Een aanvraag kan ingediend worden door:

 • elke inwoner van de stad Gent;
 • elke vereniging die haar activiteiten uitoefent op het grondgebied van de stad Gent;;
 • elk openbaar bestuur (niet beperkt tot het grondgebied Gent).

Volgende aanvragen komen niet in aanmerking:

 • aanvragen ingediend door commerciële organisaties en ondernemingen;
 • aanvragen ingediend voor commerciële activiteiten;
 • aanvragen ingediend voor partijpolitieke initiatieven tijdens de aanloopperiode van 40 dagen voor de datum van de verkiezingen. Voor dergelijke initiatieven binnen voornoemde sperperiode waaraan alle fracties vertegenwoordigd in de gemeenteraad mogen deelnemen, geldt deze uitzondering niet en kan wel een aanvraag worden ingediend;
 • voor bedrijfsfeesten en private feesten.

Het aanvragen van materiaal kan enkel schriftelijk (brief, fax, e-mail) gebeuren via het daartoe voorziene aanvraagformulier.
De aanvraag moet ten laatste 14 kalenderdagen voor aanvang van het evenement bij de Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren worden ingediend.

 

Bedrag

Gratis, behalve voor niet-Gentse openbare besturen.

De Stad Gent heft een retributie:

 • voor het overschrijden van de leentermijn van het logistiek materieel;
 • ingeval bij onherstelbare schade aan of verlies van ontleend materieel;
 • voor reiniging van ontleend materieel.

Uitzonderingen

Voor evenementen tijdens de Gentse Feesten moet de aanvraag uiterlijk eind april bij de dienst worden ingediend.

Procedure

Het aanvraagformulier moet ingevuld worden ingediend bij de afdeling logistiek van de Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren. Dat kan

 • via e-mail: uitleenpunt@stad.gent;
 • via fax op het nummer 09 269 46 59;
 • of per post op het volgend adres Wiedauwkaai 49A. 9000 Gent.

OPGELET:

Er bestaan 3 formulieren, één specifiek voor materiaal voor stadsscholen, één voor stadsdiensten en één voor alle andere aanvragen.

Regelgeving

Klik hier voor het reglement rond het uitlenen van feestmateriaal bij het Uitleenpunt van de Stad Gent, Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd - Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren.

Klik hier voor het retributiereglement voor diensten van technische aard - Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd - Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren

Contacten