Gent kan de locatie zijn voor filmopnames in diverse genres.

Inhoudstafel

Beschrijving

Gent ontvangt filmmakers met open armen!

Wie wil filmen op locatie in Gent wordt optimaal begeleid door het Filmoffice Gent. Wij begeleiden uw zoektocht naar specifieke locaties en helpen u bij uw aanvraag voor de nodige vergunningen. Wij zorgen voor de administratieve behandeling van uw aanvraag en geven u advies omtrent het interne netwerk van andere betrokken diensten. Wij bezorgen u logistieke ondersteuning en voor financiële ondersteuning kan het Ghent Filmoffice een intermediaire functie hebben tussen de aanvrager en het Stadsmarketingfonds.

Fotoshoots

Firma's, bedrijven, modellenbureau's die een uitgebreide fotoshoot willen houden in de stad, moeten contact opnemen met de Cel Evenementenbeheer van de Lokale Politie voor de nodige vergunningen.
Voor een fotoshoot in de haven nemen zij contact op met het Havenbedrijf.
 
 

Bedrag

Eventuele kosten zijn afhankelijk van de inhoud van het dossier en de behoeften van de filmmakers.
Het retributiereglement is dan van toepassing. Het retributiereglement kunt u opvragen bij de Dienst Evenementen en Feesten.

Procedure

Hoe?
Productiehuizen die filmopnames willen maken in de stad Gent nemen eerst contact op met het 'Ghent Film Office' van de Dienst Evenementen en Feesten.
Dit kan telefonisch of per brief, e-mail, fax, persoonlijk of via het aanvraagformulier 
 
Het Ghent Film Office beschikt over een uitgebreid netwerk aan contacten in de diverse stadsdiensten.
Het coördineert de aanvraag en zorgt ervoor dat alle aspecten degelijk worden vergund en dat alle praktische afspraken (inname openbare weg, toegang tot gebouwen e.d.m.) worden gemaakt, in overleg met de klant.
 

Contacten