U organiseert een feest of huiskamerconcert met uw buren? De Stad Gent zorgt voor een artiest. Vraag eerst uw buurtfeest aan.

Inhoudstafel

Beschrijving

Met het project ‘Artiest zoekt feestneus’ wil de Stad Gent informele straatinitiatieven en -feestjes in Gent een culturele impuls geven en tegemoet komen aan de vraag naar speelplekken voor artistiek talent.

Bewoners met ‘Feestneus’-ambities die een informeel straatfeest organiseren kunnen een aanvraag indienen voor een uur gratis kwaliteitsvolle live animatie.

Voorwaarden

  • De aanvraag wordt enkel erkend zolang het budget van de Stad Gent dit toelaat.
  • Het straatinitiatief vindt plaats op Gents grondgebied.
  • De animatie moet tussen 9 uur ‘s morgens en 21 uur ‘s avonds gepland worden en mag niet langer duren dan tot 22 uur ’s avonds.

Bedrag

  • De ‘Feestneus’ betaalt de artiest aan de hand van een waardebon die door Cultuur Gent overhandigd wordt. Na het optreden vult u de bon in en overhandigt die aan de artiest. De artiest bezorgt de bon aan Cultuur Gent die instaat voor de uitbetaling van de artiest.
  • De Stad Gent neemt de kosten van SABAM en de billijke vergoeding op zich die rechtstreeks verband houden met het optreden van de artiest in het kader van Artiest zoekt Feestneus.
  • Kosten verbonden aan andere onderdelen van het straatfeest zijn voor de organisator.

Benodigdheden

Verstuur of breng het aanvraagformulier ingevuld en ondertekend mee naar Cultuur Gent met vermelding 'Project Artiest zoekt Feestneus'. Uw aanvraag moet uiterlijk 14 dagen voor de aanvang van het feest bij Cultuur Gent ingediend zijn.

Procedure

Een ‘Feestneus’-comité moet een schriftelijke aanvraag indienen bij Cultuur Gent met de vermelding Project ‘Artiest zoekt feestneus’. Dit comité bestaat uit minimum drie initiatiefnemers:

  • die in de betrokken straat wonen;
  • die niet op hetzelfde adres wonen;
  • waarvan minstens één persoon meerderjarig is.

Daar bovenop moeten nog zeven handtekeningen van andere straatbewoners de aanvraag bekrachtigen. Een straat kan binnen dezelfde wijk slechts éénmaal per kalenderjaar in aanmerking komen voor het project Artiest zoekt Feestneus.

Aanvragen kunnen ingediend worden tot twee weken voorafgaand aan het optreden en dit tot en met 15 juni 2019 (de postdatum telt dan als bewijs).

LET OP! Wanneer het feest op het openbare domein wordt georganiseerd dient er vijf weken vooraf een aparte aanvraag ingediend te worden tot inname van een openbaar domein bij de Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren.

Stad.gent regelgevingen

Contacten