Op dinsdag 17 april (20 uur) worden vier archeologische en bouwhistorische projecten voorgesteld in de Cultuurkapel Sint-Vincent in Gent.

Op dinsdag 17 april 2018 vindt de 31ste editie plaats van de lezingenreeks ‘Kruiwagen’. Op het programma staan nieuwe bevindingen over vier archeologische en bouwhistorische projecten.

De organisatie ligt in handen van de Zwarte Doos, de Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie en de Gentse Vereniging voor Stad, Archeologie, Landschap, Monument.

De lezing gaat van start om 20 uur in de Gentse Cultuurkapel Sint-Vincent, Sint-Antoniuskaai 10, Gent. De toegangsprijs bedraagt vijf euro voor niet-leden, inschrijven is niet nodig.

Programma:

  • Sporen van laatmiddeleeuwse landwinning langs de oostelijke Leie-oever. Archeologische opgraving langs de Nederkouter in Gent (Emmy Nijssen)
  • IJzertijd, Romeinse en middeleeuwse bewoning in de Eekhoutdriesstraat in Oostakker (Floris Beke)
  • De erfenis van het ‘model gantois’: Typologisch onderzoek naar functie en ruimtelijke spreiding van het gebouwenpatrimonium van de ‘Samenwerkende Maatschappij Vooruit nr. 1’ (Nico Deswaef)
  • Naoorlogse architectuur in Gent en zijn deelgemeenten (Katrijn Depuydt)