De ruwbouwwerken van De Krook maken vanaf september plaats voor de inrichtingswerken.

Inrichting de Krook (c) Michiel Devijver

 

De ruwbouwwerken van De Krook maken vanaf september plaats voor de inrichtingswerken. Zo zal het meubilair van de stedelijke hoofdbibliotheek, UGent en iMinds geplaatst worden en het boekentransportsysteem voor de bibliotheek geïnstalleerd worden. Op 26 augustus wordt het baanbrekend ontwerp van THV COUSSÉE & GORIS architecten / RCR arquitectes voor het eerst getoond aan de pers en de partners. De opening van de Krook is gepland op 10 maart 2017.

 

De Krook is een samenwerkingsproject van de stad Gent, de provincie Oost-Vlaanderen, de Vlaamse Overheid, iMinds en UGent tussen de Lammerstraat, de Grote Huidevettershoek, de Platteberg en de Schelde in Gent. Het bestaat uit de bouw van een nieuwe bibliotheek, de renovatie van het Wintercircus, ook bekend als Garage Mahy, en nieuw openbaar domein. Naast de hoofdbibliotheek van de Stad Gent komen er in de nieuwbouw ook kantoren van iMinds, experimenteerlabo’s en een radiostudio voor de Universiteit Gent. Het gebouw omvat ook een polyvalente ruimte, een studiezaal en een leescafé.

 

De monumentale architectuur van THV COUSSÉE & GORIS architecten / RCR arquitectes met de kunstintegratie van Michaël Borremans op de Krook zal veel internationale aandacht genereren. De Krook zal een toonbeeld zijn van innovatieve culturele samenwerking tussen vele partners. Daarom heeft de Vlaamse overheid met het Fonds Culturele Infrastructuur 25 miljoen euro geïnvesteerd om dit project mee mogelijk te maken.

Sven Gatz, Minister van Cultuur

Het wordt een plek waar kennis, creativiteit en innovatie zullen worden gedeeld en het schitterende architecturale ontwerp vertolkt dat ook. Het zal nog steeds een bibliotheek met boeken zijn, maar er komen ook digitale toepassingen, een radiostudio, labo's voor innovatie, ontmoetingsruimtes en studieplekken.

Annelies Storms, voorzitter van cvba Waalse Krook

Microcosmos in de stad

Het gebouw laat zich lezen als een stapeling van horizontale lijnen, die een stad in een stad moet creëren. Om dit waar te maken moet het gebouw ook functioneren als een stad, met straten en pleinen en opgaande binnengevels. De fysieke link met de omringende stad werd door middel van de nodige uitzichten gecreërd. Het gebouw werkt als een grootwarenhuis van weleer: met grote atria, als een container die het vermogen heeft u in het gebouw naar boven te zuigen. Ook zichten en visuele verbindingen tussen binnen en buiten zijn van belang. Visuele connecties en ontmoetingsruimtes maken het publieke karakter van het gebouw duidelijk. Zo wordt het gebouw uitnodigend naar zijn omgeving. Het gebouw straalt uit naar de omgeving en gaat er een dialoog mee aan. Exterieur en interieur vormen één geheel. Zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant maakt het gebouw deel uit van de plek. Het wordt de leefkamer van Gent.

 

Door zijn historisch ontstaan is Gent een fluïdum van straten die uitgeven op pleinen. Ons ontwerp is daar een weerspiegeling van. We gebruiken de tussenruimtes rond het gebouw voor passages. Vroeger liep men om dit gebied heen, nu gaat men erdoorheen. Bij het binnenkomen van Gent wandelt men zo de stad in. De Krook is bijna een toegangspoort.

Ralf Coussée, architect

Ruwbouw afgewerkt

De projectbegeleiding en –regie van dit stadsvernieuwingsproject werd in 2010 toevertrouwd aan de firma A-RES die met de firma ADVISERS ook de kostenbewaking tijdens het volledig projectverloop heeft beheerd. In 2013 werd de eerste steen voor De Krook gelegd. 3 jaar later wordt de ruwbouw van dit spectaculaire gebouw opgeleverd. De ruwbouw- en afwerkingswerken werden uitgevoerd door hoofdaannemer Antwerpse Bouwwerken. Enkele huzarenstukjes in deze bouw waren de installatie van de belevingstrap (een trap waarop je kan lezen, studeren of ontspannen die 23.500kg weegt, 13,5m lang is en 6,5m breed), de vernieuwing van de kaaimuur en de uitkraging aan de vierde verdieping, het meest kenmerkende element van De Krook. De uitkraging is opgebouwd uit drie Vierendeel-constructies uit staal van elk 40 ton en is 21 meter op 15.

 

Start inrichting

Nu de ruwbouwfase achter de rug is, starten we met de inrichting van het gebouw. Dit gaat zowel over het bibliotheekmeubilair, de labo’s van UGent, de kantoren van iMinds als de inrichting van het leescafé. De volledige inrichting werd ook ontworpen door THV COUSSÉE & GORIS architecten / RCR arquitectes. De installatie start in september en zal tot het einde van 2016 duren. Naast het meubilair wordt dit najaar ook het boekentransportsysteem op maat gemaakt en geïnstalleerd. Dit systeem zal ervoor zorgen dat alle boeken van de bibliotheek automatisch kunnen getransporteerd worden naar de juiste verdieping. Hierdoor kan de bibliotheek meer personeel inzetten voor persoonlijke dienstverlening.

 

Vanaf oktober 2016 worden gefaseerd de kaaipromenade, de Nelson Mandelapromenade, en de omliggende straten en pleinen heraangelegd. Er komen extra groenzones met enkele bomen, zowel op het plein aan de Platteberg als in de scheldebocht. Daar zal men op de groene terrassen heerlijk kunnen ontspannen. Kroonstuk op de omgevingsaanleg is het beeldhouwwerk van Michaël Borremans op het Miriam Makebaplein aan de hoofdingang.

 

Verhuis en opening

Na de jaarwisseling zullen de eerste teams van iMinds, UGent en de bibliotheek kunnen verhuizen. De stedelijke hoofdbibliotheek heeft slechts 6 weken nodig om alle boeken te verhuizen en de bibliotheek in De Krook klaar te krijgen. Dit betekent dat zij eind januari 2016 de deuren even sluiten. Tijdens deze 6 weken kan iedereen terecht in de filialen. Van 10 tot en met 12 maart 2017 opent De Krook de deuren met een feestelijk openingsweekend.

 

De Krook

 

Informatie

 

  • Annelies Storms, voorzitter cvba Waalse Krook
  • Contact: Kabinet schepen Storms, Woordvoerder, Tinne Op de Beeck, gsm 0499 594929, e-mail tinne.opdebeeck@stad.gent
  • Eva Vanhengel, Woordvoerster Sven Gatz, gsm 0476 51 21 07

 

 

Bevoegd

 

  • Mevrouw Annelies Storms, schepen van Cultuur, Toerisme en Evenementen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 44, fax 09 266 51 59, e-mail schepen.storms@stad.gent

 

 

Lees meer over: de krook