Alle informatie over nieuwe biedingen voor de vrijgekomen eetstanden tijdens de Gentse Feesten 2019 - 2020

Nieuwe biedingen op dinsdag 21 mei 2019 vrijgekomen eetstanden

Voor de periode 2019-2020 zijn 8 standplaatsen voor eetstanden tijdens de Gentse Feesten vrijgekomen. De Stad Gent zal op dinsdag  21 mei 2019 de vrijgekomen standplaatsen opnieuw per openbaar opbod toewijzen aan de hoogstbiedende.  De toewijzing van de standplaatsen zal opnieuw gebeuren via een openbare, elektronische bieding, gecoördineerd door gerechtsdeurwaarderskantoor GDW-Gent. Een toewijzing van standplaats wordt gegund aan de meestbiedende.

Voorwaarden

  • De categorie, de ligging en grootte, de nutsvoorzieningen en instelprijs van de vrijgekomen standplaatsen blijven dezelfde als in de oorspronkelijke aanbesteding in 2017.
  • Rechtspersonen of natuurlijke personen aan wie tijdens de eerste procedure reeds standplaatsen zijn toegewezen, kunnen tijdens de huidige procedure maximaal 2 extra standplaatsen toegewezen krijgen.
  • Nadat de kandidaat-bieder op twee verschillende loten het hoogste bod heeft uitgebracht, zal deze uitgesloten worden van verdere deelname aan de elektronische bieding. De uitgebrachte biedingen zijn bindend en kunnen niet herroepen worden teneinde deel te nemen aan de bieding van later geveilde loten.

De algemene toewijzingsvoorwaarden voor heraanbesteding voor de vrijgekomen standen voor bereide eetwaren op de openbare weg tijdens de Gentse Feesten 2019-2020 en de uitbatingsvoorwaarden, vindt u onderaan deze pagina.

Proefbieding 

Om de kandidaat-bieders de mogelijkheid te geven met het systeem van openbare, elektronische bieding kennis te maken, zal vóór de effectieve openbare, elektronische bieding een proefbieding worden gehouden op maandag 20 mei 2019.

Interesse?

  • Tot ten laatste vrijdag 17 mei 2019 , 12 uur kunnen kandidaat-bieders zich online registreren met een geldige identiteitskaart. Enkel geregistreerde kandidaten kunnen deelnemen aan de bieding.
  • Maandag 20 mei 2019 om 14 uur wordt een proefbieding gehouden zodat geïnteresseerden kennis kunnen maken met het systeem van de openbare elektronische bieding.
  • Dinsdag 21 mei 2019 van 10 tot 12.30 uur vindt de toewijzing per openbaar opbod van de 8 loten plaats.

Alle informatie en plannen kan u hieronder downloaden of verkrijgen bij de Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren op het nummer 09 323 63 11 , via e-mail efmf@stad.gent