Naar aanleiding van internationale archiefdag gingen de steden Gent en Antwerpen online de strijd aan met archiefstukken.

In aanloop naar Internationale Archiefdag (9 juni) gingen de steden Antwerpen en Gent met elkaar een gevecht aan op Twitter. Aanleiding was een tweet van historicus en journalist Marc Reynebeau: "Morgen is het Internationale #Archiefdag. Als #Gent en #Antwerpen met hun archieven ten strijde trokken, wie zou dan winnen? #IAD2018" De strijd is vriendschappelijk, maar dat weerhoudt hen niet om het groot geschut boven te halen: naast UNESCO werelderfgoed komen er ook olifanten en vlammen aan te pas.

Antwerpen haalde als eerste uit: “Wij bewaren 28 km papieren en 99,8 TB digitaal archief. Dat zijn maar liefst 15.428.117 digitale bestanden! Overtref dat maar eens!” Gent repliceerde even later fijntjes met “Overtreffende trap … want wij hebben het oudste stuk. Een charter uit 1178 over de vrije doorgang voor Gentse schippers op de Rijn in Keulen. Toen jullie nog een boerendorp waren, deden wij al aan internationale handel.”

Internationale Archiefdag?

De ICA (International Council on Archives) startte dit initiatief om het grote publiek en de beleidsmakers bewust te maken van het belang, de rol en de waarde van archieven. Zo werd 9 juni, de dag waarop de Internationale Archiefraad onder de auspiciën van de UNESCO werd opgericht, Internationale Archiefdag. Sinds 2009 vieren archieven wereldwijd deze dag en zetten hun werk in de kijker.

Voor velen zijn archieven onbekend terrein, terwijl ze eigenlijk een schat aan informatie en erfgoed bevatten.

Willem Vanneste, voorzitter sectie archief van de VVBAD

In Vlaanderen bundelen archieven hun krachten via de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie (VVBAD). “Archieven zijn een belangrijke schakel in onze maatschappij, ze staan garant voor betrouwbaarheid van overheidsinformatie, bewaken ons erfgoed en vormen een toetssteen voor de democratie”, aldus Willem Vanneste (voorzitter Sectie Archief VVBAD). “Voor velen zijn archieven onbekend terrein, terwijl ze eigenlijk een schat aan informatie en erfgoed bevatten.”

Sinds 1 januari 2017 vormen het Stadsarchief Gent en OCMW-archief Gent samen Archief Gent. Ontdek alles over de werking en collectie.

Informatie