Het familiemanifest is een campagne rond familievriendelijkheid in de cultuursector met als doel elke familie warm te onthalen.

Elf Gentse cultuurhuizen hebben op maandag 17 december 2018 het 'Familiemanifest' ondertekend. Dat inclusieve manifest is een campagne van de Vlaamse organisatie Publiq die de familievriendelijkheid in de cultuursector moet stimuleren. Want hoewel misschien niet iedereen zich thuis voelt in een museum, bibliotheek of cultuurhuis: alle families hebben het recht om te genieten van cultuur

De stedelijke Gentse cultuurhuizen die het manifest ondertekenen zijn het Design Museum, De Centrale, het Huis van Alijn, MSK, S.M.A.K., het Industriemuseum, het STAM en de Sint-Pietersabdij maar ook het Gravensteen, Muziekcentrum De Bijloke en bibliotheek De Krook.

Zo lanceert het MSK Gent begin volgend jaar een nieuw, permanent aanbod voor families. In het museum worden binnenkort doe-kisten verspreid waarin families opdrachten, verhalen en activiteiten vinden op maat van kinderen van verschillende leeftijden. Zo kan de familie samen de kunst ontdekken, probleemloos en met alle materialen ter plekke voor handen. Het nieuwe aanbod zal bovendien in grote mate taalvrij zijn, zodat het bruikbaar is voor elke bezoeker ongeacht hun achtergrond.

25 actiepunten

Het Familiemanifest omvat 25 mogelijke actiepunten rond familievriendelijkheid waarmee cultuurhuizen aan de slag kunnen. De actiepunten helpen om drempels weg te halen, zodat bijvoorbeeld ook families in armoede of met een migratieachtergrond zich welkom voelen om deel te nemen aan het cultuuraanbod.

De actiepunten zijn helder, praktisch en concreet en zijn meestal op korte termijn en met weinig middelen uitvoerbaar. Zo peilt het Manifest bijvoorbeeld of zowel vrouwen als mannen toegang hebben tot de verzorgingstafel en of er steeds duidelijk vermeld wordt wat iets kost, zodat er geen onverwachte kosten opduiken. Er wordt gevraagd om heldere en praktische informatie te geven op maat van kinderen, er wordt onderzocht of er hoekjes zijn in het cultuurhuis waar gezinnen met kinderen even tot rust kunnen komen en of er zelf eten kan meegebracht worden of een fles kan opgewarmd worden.

 

Huizen die het Manifest ondertekenen, krijgen ook ondersteuning via kennisuitwisseling en inspiratie met good practices. Er zijn drie manifesten met verschillende actiepunten: ze richten zich op musea of erfgoedhuizen, bibliotheken en cultuurcentra of andere cultuurhuizen.

Onze Gentse musea en cultuurhuizen leveren al jaren heel veel inspanningen om een kindvriendelijk aanbod te voorzien. Met de ondertekening van dit Familiemanifest geven ze te kennen dat ook zij blijvend willen inzetten op Gent, kind- en jeugdvriendelijke stad. Investeren in families is investeren in de toekomst: kinderen maken van jongs af aan kennis met kunst, erfgoed en cultuur. Ze komen later terug en brengen misschien wel de rest van hun familie mee. Zo bereiken we een nieuw, ruimer en diverser publiek.

Annelies Storms, schepen voor Cultuur

Op stap met de kinderen tijdens de kerstvakantie

De Gentse stedelijke cultuurhuizen zetten hun engagement voor het familiemanifest alvast om in daden en rollen de rode loper uit voor families en kinderen tijdens de eindejaarsperiode.

Meer informatie

Familiemanifest

De Gentse musea

De Centrale Gent - Home

de Bijloke

De Krook | De Krook