Op 10 maart feest De Krook met een programma dat focust op de dagelijkse werking maar ook een fascinerend uitzicht biedt op de toekomst.

Op zaterdag 10 maart 2018 bestaat De Krook één jaar. Dat vieren de stadsbibliotheek, imec en de UGent met een programma dat focust op de dagelijkse werking maar niettemin een fascinerend uitzicht biedt op verre en minder verre toekomst. Een interactieve expo, demo’s en debatten over de toekomst van zorg, radio en film en prettige ontmoetings- en verkenningsmomenten loodsen bezoekers de weg in naar morgen. Zo hertaalt De Krook de toekomst op mensenmaat.

Unieke cocktail

De Krook telt drie dragende partners, dat zijn de stadsbibliotheek, imec en de UGent. Door de gezamenlijke fysieke aanwezigheid van deze 3 partners in 1 gebouw zijn er samenwerkingsprojecten ontstaan met resultaten die elk apart niet had kunnen realiseren. Tijdens de viering van het 1-jarig bestaan wil De Krook inzicht geven in de allereerste resultaten van die unieke samenwerking. Samen met steeds meer nieuwe partners worden het aanbod en de ambitie versterkt. Die ambitie is: innovatie en technologie, wetenschap, kennis en cultuur dichter bij de mensen brengen zodat ze een vanzelfsprekender deel van het dagelijkse debat worden. De Krook doet dat op een unieke plaats, en op een unieke manier. Er zijn geen voorgaanden. De Krook inspireert internationale instellingen, want ontmoeting, technologie, kennis, wetenschap, cultuur en innovatie: het blijft een unieke cocktail.

Programma

De Krook ontwikkelde het voorbije jaar een aantal formats die een succesvolle brug tussen mensen en disciplines slaan – kraks@dekrook is daar één van. Het maakt kansen en uitdagingen van de tijd verstaanbaar en toepassingen en oplossingen bespreekbaar. Andere formules bewezen al langer hun deugdelijkheid en werden aangehouden – de Paarse Zetel bijvoorbeeld. De vertrouwde en nieuwere formats lopen als een rode draad door het feestprogramma. Ze krijgen bijzondere afleveringen met de neus richting toekomst. De toon wordt gezet door de Techpeditie, een interactieve expo van imec die een gewone dag in de toekomst laat zien en ervaren. De expo was te groot voor het Miriam Makebaplein en staat opgesteld aan het Studentenplein om de hoek. In de patio van De Krook zelf richten demo’s de blik op gisteren en morgen, zorg in de meest uiteenlopende betekenissen staat er centraal.

Identiteit

Tijdens dit Krook-event wordt het dna van de Krook blootgelegd. De stadsbibliotheek kon zijn werking uitbreiden en versterken, heel vaak met en dankzij de partners. De som is altijd meer dan de delen, maar het feestprogramma wil ook elk onderdeel van de werking laten zien.'

Annelies Storms, schepen van Cultuur

Een gemiddeld bezoekersaantal van dagelijks 2.000 voor de verhuis piekte aanhoudend naar 8.000, en hoewel het in de zomermaanden op 5.000 leek te ‘normaliseren’, stegen de bezoekerscijfers met de terugkeer van de studenten opnieuw. Intussen telde De Krook na 1 jaar al ongeveer 1.750.000 bezoeken. Want er is geen Krook zonder publiek. Zij geven betekenis aan de inspanningen en ambities van de Krookbewoners, meer zelfs, de dagelijkse aanwezigheid van het grote publiek in De Krook creëert mogelijkheden voor de Krookbewoners die zij anders niet zouden hebben.

Het programma van dit feestelijk evenement vergast hen op diverse ontmoetingen: met wetenschap, technologie, literatuur, met muziek en met elkaar. Er zijn doe-, luister- en praatmomenten en hier en daar een verrassende pop-up. Er is vooral de toekomst waar De Krook, huis van ontmoeting, kennis, cultuur en innovatie, op zal blijven wegen.

Bibliotheek – een groeiend netwerk van partnerschappen

Het publieksaanbod van de bibliotheek blijft uitbreiden. Met structurele partner Vormingplus werd een negenjarig contract afgesloten. Het doel: inzetten op laagdrempelige vorming voor een breed publiek en het aanscherpen van persoonlijke, digitale en sociale vaardigheden. Structurele partnerschappen zijn er ook met de Wetswinkel, de STAP (studie-advies), het Topunt (CLB: ouder- en leerlingbegeleiding) en Digitaal Talentpunt. Ze vinden een vaste plek en houden publieksmomenten in De Krook. Hun vaste aanwezigheid weerhoudt er verschillende andere partners niet van de publiekswerking occasioneel te versterken: Mediaraven, JES, Ingenio, Filmfestival Gent …

Imec – belang van ‘user involvement’

Imec is met 3.500 medewerkers en een ijzersterke reputatie wereldwijd Vlaanderens belangrijkste innovator in nano-elektronica en digitale technologie. Het onderzoekscentrum heeft 12 kantoren op 3 continenten - sinds De Krook ook in Gent. In De Krook waardeert imec vooral ‘user involvement’. En dat is nu net waar de kracht van De Krook ligt voor 'user-driven research': toegang tot een continue stroom van potentiële gebruikers (de 8.000 De Krook bezoekers, elke dag opnieuw) van toepassingen rond digitale technologie. Onderzoek kan worden uitgevoerd on the spot, met in- en uitlopende bezoekers die spontaan hun medewerking verlenen. Het maakt onderzoek en innovatie onderdeel van dagelijkse dingen – een boek lenen, een vorming bijwonen, een koffie halen … Het interactieve, democratische van de bibliotheek komt onderzoek en ontwikkeling ten goede en brengt omgekeerd technologische innovatie dichterbij.

UGent – Geëngageerd onderzoek in het midden van de stad

De UGent is een kritische, maatschappelijk geëngageerde en open universiteit. Dit unieke karakter speelt UGent nu ook verder uit in De Krook. De Krook biedt een uitstalraam voor het onderzoek en de kennis van de UGent. Bezoekers kunnen experimenteren met de nieuwste technologieën zoals Virtual Reality of 3D audio, mee nadenken over de toekomst van de stad in de co-creatieruimte of luisteren naar onderzoekers die met veel enthousiasme hun kennis delen op mensenmaat. Kortom, in De Krook brengt de UGent haar toponderzoek nog dichter bij de mensen.

Voor de UGent is De Krook ook een interactief laboratorium in het midden van de stad. Vanuit dit laboratorium wil de UGent maatschappelijke innovatie stimuleren. Dat doet UGent door onderzoekers vanuit verschillende disciplines samen te brengen. Je vindt er communicatiewetenschappers (mict), onderwijskundigen (Cultuur & Educatie), kunstwetenschappers (IPEM) en ingenieurs (IDLab). De maatschappelijke uitdagingen van de toekomst vragen immers om interdisciplinaire oplossingen.

Daarnaast is De Krook voor de UGent ook een plaats om de relatie tussen kunst en wetenschap te bevragen. Hoe kunnen kunst en wetenschap elkaar inspireren? Wat kunnen wetenschappers leren uit boeken en films? En wat betekent de vooruitgang van de wetenschap voor kunstenaars?

Tot slot vindt men in De Krook ook Urgent.fm, de stadsradiozender en het medialab van de UGent. Haar leerplatform, waarbinnen geëxperimenteerd kan worden met radio en aanverwante media, ligt ingekapseld in het radiostation dat gedragen wordt door bevlogen vrijwillige programmamakers. Binnen het grote geheel van de Krook zorgt Urgent.fm voor de communicatieve ondersteuning zowel on air als in publieksevenementen. Urgent.fm zendt 24/7 uit via 105.3FM en online via Urgent.fm.

Praktisch

  • Zaterdag 10 maart 2018, 10 tot 17 uur: Zicht op de toekomst. De Krook Jaar 001. Expo, walks, talks, demo’s, muziek & comedy
  • Locaties:
    • Studentenplein (aan UFO), Sint-Pietersnieuwstraat 33
    • De Krook, Miriam Makebaplein 1

 

DE KROOK JAAR 001 - de website

Download het programma