Neem met je school deel aan de jaarlijkse jeugdliteratuurprijs van de Stad Gent!

De Kleine Cervantes is de jeugdliteratuurprijs van de Stad Gent en wordt toegekend door een jongerenjury (12-14-jarigen). Deze juryleden worden gerecruteerd in de Gentse scholen (netoverschrijdend). De genomineerde boeken worden geselecteerd door een leescommissie samengesteld uit leden van de jeugdafdeling van de Stedelijke Openbare Bibliotheek van Gent, leerkrachten, leden van de organisatie van 'de Kleine Cervantes' en een aantal andere experten op het vlak van jeugdliteratuur.

De Kleine Cervantes wil:

  • het leesplezier bevorderen in een leeftijdsgroep waar het lezen dreigt af te nemen
  • het kritisch luisteren naar en spreken over literatuur stimuleren via een debat
  • het ordenen van meningen en indrukken via een in te vullen juryrapport
  • school-en netoverstijgend jongeren samenbrengen met literatuur als gemeenschappelijke factor.

Praktisch:

Per deelnemende school worden jurygroepen gevormd van 10 leerlingen die, op vrijwillige basis, de boeken van de leeslijst lezen. Ze worden door een leerkracht gecoacht. Per school kunnen meerdere jurygroepen deelnemen. In het voorjaar worden de leerlingen uitgenodigd om deel te nemen aan een dramaworkshop in de Kopergietery. Tijdens deze sessies leren ze op een andere manier naar de boeken kijken en het verhaal te vertalen in een boekentrailer.

De jurygroepen betrekken op de één of andere manier ook andere leerlingen bij dit project. Ze geven hun persoonlijk oordeel in een schooldebat en brengen het schoolverdict mee naar het grote jurydebat. Tijdens dit debat worden de boeken van de nominatielijst in de grote groep een laatste keer besproken en beoordeeld. Aan het einde van het debat duiden de leerlingen hun uiteindelijke winnaar aan.

Recente winnaars van De Kleine Cervantes:

Dromer / Saskia Maaskant (2018)
Grensgangers / Aline Sax (2017)
Honderd uur nacht / Anna Woltz (2016)
Ule, ik was 14 in 1914 / Marc De Bel (2015)
Kelderkind / Kristien Dieltiens (2014)
Vuurkraal / Noella Elpers (2013)
Galgenmeid / Jean-Claude Van Rijckeghem en Pat van Beirs (2012)
Ik denk dat het liefde was / Kathleen Vereecken (2011)

Lees meer over: letteren, bibliotheek, stadsdichter

De Kleine Cervantes 2018 (tekening Carll Cneut)