Op de Korenmarkt komen twee verticale kunstwerken van noord naar zuid, als artistiek antwoord op de alomgekende torenrij.

Gent staat internationaal op de kaart als cultuurstad. Om de heraangelegde Korenmarkt als stedelijk plein te kunnen positioneren tegenover de drie torens en de stadshal, zullen vanaf eind september twee verticale kunstwerken van de internationaal vermaarde kunstenaressen Ayşe Erkmen en Ann Veronica Janssens het plein sieren. Na een intensieve en complexe studiefase gaan de voorbereidingswerken voor de plaatsing van beide kunstwerken midden augustus van start. 

AYŞE ERKMEN

Het kunstwerk van Ayşe Erkmen oogt als een glinsterende gouden ketting van 20 meter hoog kaarsrecht de lucht in. Elegant. Speels. Fonkelend. De schakels in de ketting hebben de vorm van de ramen van de middeleeuwse gebouwen in het hart van Gent. Ze zijn gemaakt in messing, een glanzend goudkleurig metaal.

Dit prachtige beeldbepalende kunstwerk komt aan het eeuwenoude kruispunt van de Donkersteeg, op de historische weg naar Brabant die dwars door Gent loopt. Als een nieuwe betoverende ontmoetingsplaats voor alle Gentenaars van vandaag. Voor iedereen die houdt van Gent.

ANN VERONICA JANSSENS - HD 400

Het ontwerp van Ann Veronica Janssens bestaat uit een gigantische stalen balk van 19 meter hoog met één gepolijste zijde, die de sculptuur een immaterieel aspect geeft. Er ontstaat rond het werk een spel van licht en schaduw. De schaduw van de balk en de reflectie van de spiegelzijde draaien op hun eigen ritme rond het werk. Het lijkt alsof ze elkaar nooit te pakken kunnen krijgen in dit kat- en-muisspel, maar dat is niet zo. Elk jaar op 1 mei precies om 16 uur liggen de schaduw en de reflectie exact in elkaars verlengde. De spiegelzijde neemt de omgeving en de hemel op in de sculptuur en breekt zo het stadsbeeld open.

Ann Veronica Janssens gaf haar werk de titel HD 400 mee. Een titel die in de wereld van de bouw en de architectuur direct referenties oproept als het type van steunbalk dat de basis vormt voor vele moderne bouwwerken. Ann Veronica Janssens brengt door de keuze van die vorm eerbetoon aan de Gentse architectuurgeschiedenis en aan architecten en bouwkundigen van over de hele wereld .

Het sobere en zeer strakke kunstwerk van Ann Veronica Janssens komt het best tot zijn recht als de balk loodrecht op de straat staat. Voor de harmonie en de ruimtelijke beleving van het plein zal ook het werk van kunstenares Ayse Erkmen van het straatniveau vertrekken en niet vanop een sokkel zoals oorspronkelijk voorzien.  Dat betekent dat de grote houten plateaus, die al geruime tijd als grote zitbanken gebruikt worden, verdwijnen.

Er komt een nieuw zitelement onder de plataan aan de Sint-Niklaaskerk om ten volle te genieten van het kunstwerk en van het nieuwe stadsgezicht.

VOORBEREIDINGS- EN PLAATSINGSWERKEN VAN 16 AUGUSTUS TOT 6 OKTOBER 2017

Op woensdag 16 augustus starten de voorbereidingen voor de plaatsing van de beide kunstwerken: inrichting werfzone en peilboringen. Van 23 tot 31 augustus vinden de werken plaats met het meeste geluids- en stofhinder. De beide sokkels worden dan afgebroken, de bestaande betonfundering wordt uitgeschoten en er worden nieuwe funderingen geboord tot 10 meter diepte. 

De Stad Gent zal er alles aan doen om de hinder tot een minimum te beperken en de buurtbewoners en handelaars hierover ruim informeren. De bezoekers van het koopjesweekend van 2 - 3 september zullen weinig hinder ondervinden. 

Vanaf 5 september worden de ankerstoelen geplaatst.  Dit is een cruciale fase waarbij de ingenieurs van de producenten van de kunstwerken aanwezig zullen zijn omdat op dat moment de juiste positie van de kunstwerken definitief zal bepaald worden op technisch en artistiek vlak. 

Daarna worden de funderingen opnieuw met beton opgevuld. Het beton heeft daarna tijd nodig op uit te drogen.

In de week van 25 september worden de kunstwerken geplaatst. Dit zal 's nachts gebeuren.  Eind september zal de Gentenaar ontwaken met twee nieuwe kunstwerken van internationale klasse.  

De gedetailleerde werkplanning ziet er als volgt uit: 
 

  • 16 - 18 augustus: inrichting van de werf en plaatsing van de signalisatie
  • 21 - 31 augustus: proefboringen en sloop van de sokkels en paalfunderingen
  • Vanaf 1 september verkleining van de werfzone voor het Koopjesweekend van 2 en 3 september
  • 4 - 15 september: grondwerken en plaatsing van de nieuwe funderingen
  • Vanaf 15 september verkleining van de werfzone
  • 18 - 25 september: bestrating en voorbereiding van de montage van de kunstwerken
  • 25 - 29 september: montage van de kunstwerken (twee nachten)
  • 2 - 6 oktober: afwerking van de bestrating en opkuis van de werf

COMPLEXE STUDIEFASE AFGEROND

De geplande werken zijn voorafgegaan door een complexe fase van grondig studiewerk over de productie en plaatsing van de kunstwerken. Beide kunstenaressen deden hiervoor beroep op een productionele partner, die de artistieke ontwerpen hebben uitgewerkt tot technische uitvoeringsdossiers. Ann Veronica Janssens werkte samen met Total Concept bvba. Ayşe Erkmen koos voor Arnold AG uit Frankfurt. 

De ingenieurs stonden voor verschillende uitdagingen tijdens de studiefase. Een slanke kolom van dergelijke hoogte zonder bijkomende verstevigingen boven het maaiveld is immers een ongebruikelijke constructie binnen de bouwtechniek. Bovendien kan door de aard van de ondergrond niet om het even welke funderingstechniek worden toegepast. Daarnaast vergt de plaatsing van een kolom in één stuk en in een complexe, drukke omgeving een minutieuze voorbereiding. 

De ingenieurs hielden in hun studie niet alleen nauwgezet rekening met belasting door wind, oscillaties en drukbelasting van de hoge werken op de ondergrond, maar ook met de trekbelasting vanaf de lange zijdes van de werken. Bij de berekening van de treklast werd duidelijk dat de huidige funderingen in de Korenmarkt ontoereikend waren en vervangen moesten worden. De firma BAS stond in voor de herberekening van de funderingen en zal de uitvoering van de nieuwe funderingswerken coördineren. Gezien de mogelijke aanwezigheid van ondergrondse metselmassieven zullen zogenaamde CFA-palen worden gebruikt, met een diameter van 53 centimeter en een lengte van 10 meter. 

Nu de complexe studiefase is afgerond, kunnen de werken van start gaan. 

HD 400 (c) Ann Veronica Janssens