Het kunstwerk "Ai Nati Oggi" (aan wie vandaag geboren is) van Alberto Garutti staat in verbinding met de Gentse materniteiten

Het Gentse stadsbestuur heeft op 28 maart 2011 het kunstwerk Ai Nati Oggi (aan wie vandaag geboren is) van Alberto Garutti aangekocht.
Het kunstwerk is permanent geïntegreerd in de lantaarns van het Sint-Veerleplein. De lantaarns zijn verbonden met alle materniteiten van de stad Gent.

In de verloskamer van de verschillende ziekenhuizen (Sint-Lucas, Jan Palfijn Gent, Maria Middelares, UZ) is een knop geïnstalleerd die in verbinding staat met de straatverlichting op het Sint-Veerleplein. Via een sturingskabine op het Sint-Veerleplein worden de signalen opgevangen van de ziekenhuizen en doorgestuurd naar de lichtarmaturen.

Telkens als het licht langzaam knippert, is er een kind geboren.

Ai Nati Oggi is als kunstwerk in de publieke ruimte compleet vergroeid met de stad. Het is niet alleen een kunstwerk van Alberto Garutti, het is ook het werk van de Gentenaars omdat ze er zelf deel van uitmaken. Om die redenen werd de ‘Cultuurprijs van de stad Gent’ die in 2009 aan kunst in de publieke ruimte was voorbehouden, uitgereikt aan Alberto Garutti.

Dit kunstwerk werd gerealiseerd in het kader van het Interreg IV A Twee Zeeënproject SHAPING 24 en met steun van Europa, Heart, SHAPING 24 en de stad Gent.

 

Lees meer over: kunst in publieke ruimte

Kunstwerk "Ai Nati Oggi" van Alberto Garutti