De steen van de Bloemekenswijk is een tijdloos kunstwerk dat deze buurt symbolisch bij elkaar brengt

Kunstenaar Patrick Corillon kreeg in het voorjaar van 2007 de opdracht van de voormalige Dienst Cultuurparticipatie (nu Cultuurdienst) om een kunstintegratie te maken voor de Bloemekenswijk en dit in nauwe betrokkenheid met de buurt.

De kunstenaar had, om de buurt te doorgronden, gesprekken met buurtbewoners en stadsdiensten. Op die manier verzamelde hij allerlei gegevens over de buurt, haar geschiedenis, haar stenen en haar bewoners. Op basis hiervan heeft Patrick Corillon zijn kunstwerk uitgewerkt.

Het kunstwerk begint bij een steen. Een steen die ofwel uit de grond komt, ofwel gedropt vanuit de lucht. Maar de steen ligt er, en zijn komst heeft voor barsten in de grond gezorgd.

Op de barsten in de steen zijn vier punten terug te vinden waar telkens een boom, in metaal, uit voortkomt. Bomen met verhalen, een gebeurtenis uit de wijk gegraveerd. Er ontstaan op die manier verschillende verhalen en één oerverhaal op de steen.  Welke de wortels van deze mensen ook zijn, welke verschillen er tussen deze mensen ook zijn, welke ook de rede is van hun intrede in de wijk, één ding staat vast, ze zijn er, net als de steen en hun komst zal barsten teweeg brengen, net als de steen, maar ze zorgen tegelijk voor bloei. De barsten openen letterlijk de wereld.

Het werk werd onthuld op zondag 31 mei 2015 in het Bloemekenspark

Het is een hedendaags kunstwerk, maar toch persoonlijk gebracht, geïntegreerd in de wijk en tijdloos. Het werk brengt op symbolische wijze de buurt bijeen.

Lees meer over: kunst in publieke ruimte

De steen van de Bloemekenswijk (Patrick Corillon)