Een surfplank als ontmoetingsplek

Het kunstwerk 'Yellow Submarine' van Emilio Lopez-Menchero maakt deel uit van het project Blinde Muren.

Het oudercomité van de Brugschool  in Mariakerke dat dit project indiende, wilde van deze vergeten plek een ontmoetingsplek maken.

Een surfplank als ontmoetingsplek

De brug fungeerde als ontmoetingsplaats en ook als aanplakmuur voor affiches die vooral evenementen in het stadscentrum aankondigen. Jongeren die elkaar bij de brug ontmoeten, zien die affiches die meestal ook voor hen bestemd zijn.

Het oudercomité van de Brugschool wilde die restruimte aan de brug een nieuwe functie geven door er een referentiepunt, een herkenbare plek voor afspraken en ontmoetingen van te maken. Tegelijk moet het kunstwerk de band van deze plek met het water benadrukken.

In het geselecteerde ontwerp van de kunstenaar Emilio Lopez-Menchero bleef de aanplakruimte voor affiches behouden. Ze wordt geaccentueerd door een blauwe, witomrande pijl die naar het stadscentrum wijst. Het blauw van de pijl legt een relatie met het water, maar ook met bewegwijzering. Bij de brug zelf realiseerde de kunstenaar een knalgeel zitobject, dat doet denken aan een surfplank of een skateboard en zo naar de leefwereld van de jongeren verwijst.

Op die manier vulde de kunstenaar de vraag van het oudercomité in, maar deed hij tegelijk veel meer: zijn antwoord is niet evident, maar verrast en bekoort.

Kunstwerk 'Yellow Submarine' van Emilio Lopez-Menchero