Kunstwerk Michel François aan Jongenstragel

In het kader van het project Blinde Muren realiseerde de Stad Gent in 2006 een kunstwerk van de kunstenaar Michel François.

De indieners van het project waren enkele leerkrachten van de Arteveldehogeschool, die samen de werkgroep ‘Cultuur maakt school’ opgericht hadden, met de bedoeling meer culturele activiteiten te integreren in de school.

De school en de studenten wilden letterlijk en figuurlijk uitzicht op de stad waarin ze werken en leven. De Jongenstragel is een mooie plek, langs de Nederschelde, een rustig alternatief voor fietsers en wandelaars voor de drukke Keizer Karelstraat.

De muur vormt de afsluiting van de tuin naar het voet- en fietspad langs het water. Deze afsluiting is niet op te vatten als een plat vlak, maar als een ruimtelijk element. Michel François ging met zijn ontwerp dan ook in op deze ruimtelijkheid, en hield bij het benaderen van de opgave zowel rekening met de beide zijden van de muur als met de wens van de school om met het kunstwerk waarden van het daar gegeven onderwijs uit te drukken.

Deze waarden verwoord als 'een opening naar de maatschappij' werd door hem letterlijk verbeeld door het maken van gaten in muur. De ontstane gaten geven doorzicht, een transparantie die de beschermende werking van de muur niet ondergraaft. Dit antwoord is typisch voor het werk van de kunstenaar Michel François: hij geeft - door de muur zelf als het beeldende materiaal te beschouwen, dat hij vervolgens op een heel 'logische' manier bewerkt - een beeldend antwoord op de gestelde vraag.

Het materiaal dat uit de muur gehaald werd bij het maken van de openingen werd opnieuw gebruikt voor lage zitelementen aan de tuinkant van de muur. Hij voegde daarmee nog een extra beeldend element èn functie toe.

Door gebruik te maken van de materialen ter plaatse schrijft het kunstwerk zich op een heel natuurlijke manier in in de omgeving, alsof het altijd al zo heeft moeten zijn. Aan de buitenzijde van de muur zorgen de gaten voor een lichtspel op het water dat 's avonds en 's nachts eventueel nog versterkt kan worden door aan te brengen lichtbronnen aan de schoolzijde van de muur.

Lees meer over: kunst in publieke ruimte

Kunstwerk Michel François