Welke collecties beheren we als Stadsarchief?

Archief van de Stad Gent: oud archief en modern archief

 De kern van het archiefbezit van het Stadsarchief wordt gevormd door het overheidsarchief van de Stad Gent. In het archief zijn twee periodes te onderscheiden: enerzijds de periode tot 1795 (het oud archief) en anderzijds de periode van 1795 tot nu (het modern archief).

 Het oud archief is beschreven in de Archiefgids (1983). De inhoudstafel en de trefwoordenlijsten staan achteraan (p. 261-270). De nummers in deze lijsten verwijzen naar de volgnummers van de reeksen, die voor de titel van de reeks staan. Om stukken op te vragen in de leeszaal van het Stadsarchief, gebruikt u het (oude) reeksnummer, dat rechts van de titel staat. In de leeszaal zijn meer gedetailleerde inventarissen per reeks beschikbaar. Van sommige reeksen zijn voor sommige jaren regesten of inhoudelijke samenvattingen beschikbaar. Informatie over de inhoud van het oud archief vindt u ook in het boek Historie op perkament (1988), p. 49-63.

 Het modern archief van de Stad Gent is beschreven in het boek Historie op perkament, p. 65-78. De reeksen zijn thematisch geordend en genummerd met een letter (voor de periode van 1795 tot 1913) of een Romeins cijfer (voor de periode vanaf 1913). Meer informatie en toegangen (inventarissen per reeks) vindt u in de leeszaal. Van sommige reeksen zijn inventarissen hier digitaal beschikbaar.

 Na opeenvolgende fusiebewegingen omvat Gent sinds 1977 ook 13 deelgemeenten: Afsnee, Desteldonk, Drongen, Gentbrugge, Ledeberg, Mariakerke, Mendonk, Oostakker, Sint-Amandsberg, Sint-Denijs-Westrem, Sint-Kruis-Winkel, Wondelgem en Zwijnaarde. Na de fusie kwam ook het modern archief van deze deelgemeenten in het Stadsarchief Gent terecht. Meer informatie en toegangen vindt u in de leeszaal.

 Private archieven

 De kern van het archiefbezit van het Stadsarchief wordt gevormd door het overheidsarchief van de stad Gent. Daarnaast verwierven opeenvolgende generaties stadsarchivarissen (sinds 1817!) ook archieven van andere archiefvormers die aan het Stadsarchief werden toegevoegd. De traditionele private archieven, namelijk de archieven van personen, families en privaatrechtelijke verenigingen, bedrijven of organisaties, worden momenteel zoveel mogelijk afzonderlijk van het eigenlijke stadsarchief bewaard. Het meest volledige overzicht van deze archieven is terug te vinden op de website van Archiefbank Vlaanderen (www.archiefbank.be). Van enkele private archieven zijn hier toegangen (inventarissen) beschikbaar. Meer informatie en toegangen vindt u in onze leeszaal.

 Iconografische collecties

 ...

Documentaire collecties

...