Archeologisch onderzoek naar aanleiding van de heraanleg van de Hondelee in Zwijnaarde

Naar aanleiding van de integrale heraanleg van de Hondelee in Zwijnaarde kon Stadsarcheologie Gent in december 2016 en januari 2017 een archeologisch onderzoek uitvoeren. De Hondelee is een oud wegtracé, dat reeds op een kaart uit 1683 te zien is, en op een hoge zandrug langs de Schelde loopt. Tussen de Hondelee en de Heerweg Zuid bevindt zich tevens een indrukwekkende concentratie aan grafheuvels uit de Bronstijd. Het onderzoek kon ondermeer de aanwezigheid van een ouder, post-middeleeuws wegtracé (17de-18de eeuw) aantonen. Her en der onder dit wegtracé en op onverstoorde zone konden andere sporen, zoals paalkuilen en greppels, worden geregistreerd. Omdat er heel weinig vondsten in deze sporen werden aangetroffen is een datering bepalen uitermate moeilijk. Het onderzoek is nog niet volledig afgerond, in april volgt de laatste fase.

Archeologisch onderzoek Hondelee (Stad Gent, De Zwarte Doos, Stadsarcheologie Gent)