Archeologen van De Logi & Hoorne zijn gestart met een archeologische opgraving op het co-housingproject in Gentbrugge – Het Kamp.

Op 11 maart startte een team archeologen van De Logi & Hoorne met opgraven in Gentbrugge aan Het Kamp. Op het ongeveer 1ha grote terrein verschijnt binnenkort een cohousingproject van Cohousing Projects en Bostoen. Naar aanleiding van de bouwwerken is eind 2018 eerst een preventief archeologisch vooronderzoek uitgevoerd, waarbij bleek dat er nog middeleeuwse restanten in de grond zaten. Deze worden nu eerst verder onderzocht voor de werken effectief starten. De opgravingen zullen ongeveer een zestal weken duren.

Menselijke bewoning en begravingen laten sporen na in de bodem. Het gaat over niet meer dan verkleuringen in de bodem, maar deze sporen wijzen wel op de aanwezigheid van allerlei activiteiten uit het verleden. Waar ooit een paal gefundeerd was, of een kuil werd uitgegraven, rest nu nog een ‘litteken’ in de grond. Door de aanwezige vondsten, meestal scherven van aardewerken potten, is het ook mogelijk de sporen te plaatsen in de tijd. Zo kunnen de archeologen de geschiedenis van de plek reconstrueren.

Tijdens het archeologisch vooronderzoek werd snel duidelijk dat er nog vroegmiddeleeuwse sporen onder de bovenste laag grond zaten. Het is niet de eerste keer dat er vroegmiddeleeuwse resten worden gevonden in Gentbrugge, maar het is wel de eerste keer dat enkele boerderij-erven op een grote schaal zullen worden blootgelegd. 

Op basis van het vooronderzoek verwacht het team een vroegmiddeleeuws gehucht, met verschillende boerderijen die ergens tussen de 7de en de 9de eeuw te dateren zijn. Deze boerderijen bestaan meestal uit een hoofdgebouw, waarvan enkel de diepste palen bewaard zijn, enkele bijgebouwen en kuilen en een waterput.

Wil je de vorderingen van de archeologen volgen? Surf dan naar https://www.facebook.com/DLHarcheologie/

Opgravingen aan Het Kamp (de Logi & Hoorne)