Archeologen van ABO nv voeren in opdracht van Oryx Projects nv een proefputtenonderzoek uit in het pand Nederkouter 28

Tussen maandag 19 en 20 januari 2016 werd door ABO nv een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in de kelderverdieping van het neoclassicistische huis Hotel Legrand. Dit gebeurde naar aanleiding van de geplande restauratie- en herinrichtingswerkzaamheden. In één van de kelders, voorzien van een pijler in Doornikse kalksteen met bladkapiteel en bakstenen kruisgewelf, die ongetwijfeld een middeleeuwse oorsprong kent, zal het vloerniveau worden verlaagd tot het oorspronkelijke niveau. Doel van het vooronderzoek was het oorspronkelijke loopniveau aan te tonen.