Archeologen van De Logi & Hoorne voeren in opdracht van Zeker Wonen nv een proefsleuvenonderzoek uit in Sint-Amandsberg

Op vrijdag 30 oktober 2015 voeren de archeologen van De Logi & Hoorne een proefsleuvenonderzoek uit in Sint-Amandsberg in opdracht van Zeker Wonen nv. Op een ongeveer 1200m² groot terrein langs de Staf Bruggenstraat komen vier nieuwe woningen. Omdat de regio bekend staat om zijn archeologische vondsten – denk maar aan de eeuwenoude grafheuvels aan de Hogeweg – wordt voor de werken nagegaan of er nog archeologische restanten aanwezig zijn. En als die er zijn, of ze moeten opgegraven worden.

De archeologen graven proefsleuven. Dit zijn lange stroken van 2 meter breed die een graafmachine verdiept tot net onder de teelaarde. Verspreid legt het team al een klein percentage (12,5 %) van het terrein bloot en krijgen het een goed zicht op wat er nog allemaal tussen die sleuven kan liggen.

Menselijke bewoning (of begraving) laat sporen na in de bodem. Tijdens het veldwerk kunnen de archeologen die herkennen als simpele verkleuringen van de bodem. Deze worden aangeduid, gefotografeerd en op plan gesteld. Hiermee gaan de archeologen dan aan de slag om een inschatting te maken of een opgraving nodig zal zijn of niet. Het is onmogelijk om op voorhand te weten of er oude nederzettingen of grafvelden op een terrein liggen. Daarom wordt nu eerst dit vooronderzoek georganiseerd onder begeleiding van Stadsarcheologie Gent.