Archeologen van All-Archeo bvba voeren in opdracht van GO! Onderwijs een proefsleuvenonderzoek uit in de Wolfputstraat

Op dinsdag 9 februari 2016 voeren de archeologen van All-Archeo bvba een proefsleuvenonderzoek uit in Oostakker in opdracht van GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Op de onderzoekslocatie van ongeveer 7500 m² langs de Wolfputstraat 40 komt een schoolgebouw met wegenis en waterbuffer. Omdat in het verleden verschillende middeleeuwse nederzettingen werden opgegraven in de onmiddellijke omgeving, wordt voorafgaand aan de werken nagegaan of er nog archeologische resten aanwezig zijn en of ze moeten opgegraven worden.