Archeologen van Ruben Willaert bvba voeren momenteel een opgraving uit in en rond de Sint-Baafskathedraal in Gent.

De aanleiding voor het onderzoek is de realisatie van een nieuw bezoekerscentrum voor het Lam Gods en de restauratie van de kranskapellen.

De huidige onderzoekszone situeert zich tussen het koor van de Sint-Baafskathedraal en het kapittelhuis. Verschillende iconografische bronnen illustreren dat de zone rond de koorpartij eeuwenlang in gebruik was als begraafplaats. Pas in 1784 werd het verboden om overledenen bij te zetten in en rond de kerken in dichtbevolkte gebieden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ter hoogte van de huidige binnenplaats een groot aantal begravingen aan het licht komen. Tot nog toe werden een 100-tal graven onderzocht, waaronder een groot aantal jonge kinderen. Vrijwel alle individuen vertonen volgens de christelijke traditie een west-oost oriëntatie, waarbij het hoofd in het westen ligt en de voeten naar het oosten wijzen.

Het vrijleggen van verschillende begravingen (Ruben Willaert bvba)