Maandag 27 juli 2015 startten archeologen van De Logi & Hoorne met een nieuw archeologisch onderzoek op The Loop.

Deze opgraving kadert in het grotere infrastructuurproject op de terreinen rondom Flanders Expo in Sint-Denijs-Westrem. Vorige zomer zijn er al enkele fases van de opgraving gerealiseerd. Ditmaal gaan de archeologen in opdracht van NV Grondbank The Loop een ongeveer drie vierde van een hectare opgraven, voorafgaand aan de werken.

Midden vorige zomer startte de tot nu toe grootste archeologische onderzoeksfase op The Loop. De terreinen zijn gekend als een belangrijke archeologische vindplaats. Tijdens de eerste fases tussen augustus vorig jaar en februari dit jaar vonden de archeologen op de voormalige buitenparking tussen Ikea en de hallen van Flanders Expo niet alleen een middeleeuws gehuchtje uit de 10de-12de eeuw, maar ook verschillende boerderijen uit de Gallo-Romeinse periode die dateren in de 1ste-2de eeuw, en de restanten die verwijzen naar het gebruik van de terreinen als militair vliegveld tijdens Wereldoorlog I en Wereldoorlog II.

De komende weken gaan de archeologen aan de slag op het parkeerterrein en de braakliggende gronden binnen de tramlus, nabij de hallen van Flanders Expo. Er zijn geen concrete verwachtingspatronen, maar op basis van de opgravingen in de directe omgeving zullen wellicht verschillende archeologische sporen worden aangetroffen. De grootste kanshebbers zijn sporen gerelateerd aan het militaire gebruik tijdens de Wereldoorlogen, bewoningssporen uit de metaaltijden (3de tot 2de millennium voor onze tijdrekening) en Romeinse begravingen. Gezien de ligging op het hoogste punt van de omgeving, wat in het verleden als trekpleister kan gewerkt hebben, vallen andere vondsten op dit moment zeker niet uit te sluiten. Deze opgraving is makkelijk te volgen via het internet: www.archeotheloop.be surf naar de facebookpagina of kijk op www.dl-h.be.

 

Informatie en contacten:

Zicht op de archeologische opgravingen (foto De Logi & Hoorne)