Opengraven van de in 1960 gedempte Schelde-arm ter hoogte van de Reep-Bisdomkaai

Bij de werken ter herwaardering van de Schelde-arm en het historische beeld van samenvloeiing van Leie en Schelde wordt het in 1960 gedempte deel ter hoogte van Reep-Bisdomkaai weer open gegraven. Het hele project is een samenwerking tussen Stad Gent, Waterwegen en Zeekanaal en Farys. De aannemer die de werken uitvoert is Ghent Dredging nv. Zowel de Bisdomkaai als de Reep krijgen een nieuwe aankleding. Bovendien wordt de Bisdomkaai over een lengte van 84 m verlaagd. De riolering onder de Bisdomkaai wordt ontdubbeld maar komt in hetzelfde nauwe tracé. Op het Bisdomplein, in het verlengde van de Maaseikstraat krijgt de riolering wel een nieuw traject (kad. Gent, afd. 3 sectie C). Dit stuk wordt voorafgaand archeologisch opgegraven. Het vlak zal op maaiveldhoogte ongeveer 5 m bij 40 m meten. Verwacht wordt dat de archeologen eerst de funderingen en kelders van vroegere bewoning zullen tegenkomen. Eind 19de eeuw werd hier de Kuldersschool (“weeshuis van de blauwe jongens”) gesloopt. Dit weeshuis werd rond 1620 opgericht door de aartshertogen Albrecht en Isabella, in een statig nieuw gebouw. Dit gebouw is zowel iconografisch als van oude foto’s gekend. In plaats van dit weeshuis, maar op een naar achteren geschoven rooilijn, kwam in 1905 het neoclassicistische gebouw van de Nationale Bank, van de hand van architect L. De Ryckere. De Maaseikstraat als verbindingsweg tussen Sint-Baafsplein/Limburgstraat en Bisdomplein werd zo een stuk breder. Machinaal zullen de bovenlagen en eventueel gevulde kelders leeggehaald worden, waarna er manueel verder gewerkt wordt. Indien het toekomstig verstoringsniveau dan nog niet bereikt is zullen de constructies uitgebroken worden om oudere sporen en het profiel haaks op de Schelde te documenteren. De opgravingen onder leiding van Stadsarcheologie Gent beginnen op 20 februari 2017 en zullen een drietal weken duren.

De kaaiverlaging langs de Bisdomkaai (kad. Gent, afd. 2 sectie B) loopt over een lengte van 84 m en een breedte van 5 m. Een groot deel van deze verlaging bestaat uit het wegbreken van de kaaimuur zelf. Achter de kaaimuur ligt al een bestaande riolering die de muur- en funderingsresten van de enkele huisjes tegen het water vernield of sterk gefragmenteerd heeft. Daarnaast, onder het voetpad, hebben nutsleidingen de bovenste meter volledig doorwoeld. Het vervangen en ontdubbelen van de riolering werd opgevolgd, maar bracht geen nieuwe gegevens aan het licht.

19de-eeuws zicht op de Kuldersschool (Stad Gent, De Zwarte Doos, Archief Gent, SCMS_FO_485)