Sedert half februari 2015 is een archeologisch team van de firma Monument Vandekerckove bezig met een archeologisch onderzoek

Sedert half februari 2015 is een archeologisch team van de firma Monument Vandekerckove bezig met een archeologisch onderzoek in het historisch pand genaamd ‘Hotel Vanden Meersche’, gelegen op de hoek van de Nederpolder en de Zandberg. De aanleiding voor het onderzoek is een grootschalige restauratie van deze typische 18de- eeuwse (rijke) herenwoning.

In één van de kelders onder de westelijke woonvleugel werd een sleutelgatvormige ovenstructuur gevonden (zie foto). De centrale vulling zat boordevol grijs aardewerk, waardoor de functie als pottenbakkersoven voor de hand ligt. De oven wordt voorlopig in de 11de-12de eeuw gedateerd, maar een preciezere datering zal nog bekomen worden met archeomagnetische analyses. Het gaat om de allereerste (vol)middeleeuwse pottenbakkersoven die in het centrum van Gent gevonden is. Naast de pottenbakkersoven wijzen de vondsten uit de talrijke beer- en afvalkuilen ook op verschillende andere artisanale activiteiten die in deze vroege periode aan de rand van de oude kern van Gent (de portus) moeten hebben plaatsgevonden.

De tweede uitzonderlijke vondst is die van een vroegmiddeleeuwse laag waarin aardewerk uit de Merovingische periode (6de-7de eeuw) gevonden werd. Dit uitzonderlijk goed bewaarde pakket, waarin ook enkele sporen herkend werden, zal  meer informatie kunnen geven over de menselijke aanwezigheid in het vroegmiddeleeuwse Gent, een periode waar tot op heden nog maar weinig archeologische en historische gegevens over gekend zijn.

Zicht op sleutelgatvormige ovenstructuur