Strook voor de huidige concertzaal wordt archeologisch opgegraven

Nadat de verschillende gebouwen op de Bijlokesite gerestaureerd zijn en een nieuwe bestemming gevonden hebben, wordt nu werk gemaakt van de opwaardering van het groene binnengebied: weg met de geparkeerde auto’s en op naar een gevarieerde groene ruimte die polyvalent kan worden benut. De Groendienst van de Stad Gent tekende het ontwerp. Het grote grasveld voor de 13de-eeuwse ziekenzaal wordt plaatselijk van grasdallen voorzien zodat brandweerwagens en festivalcamions over een vast en stevig traject  beschikken zonder het gras stuk te rijden. Voor de westgevel van ziekenzaal en de kapel wordt een comfortabel wandelpad aangelegd met een efficiënt functionerende afwatering en een keermuurtje met zitgelegenheid. De asfaltstrook rond de boomgaard zal tot het noodzakelijke teruggebracht worden en de boomgaard met fruitbomen aangevuld.

Ook al beperken de ingrepen in de bodem zich tot de bovenzone,  toch wordt de strook voor de huidige concertzaal archeologisch opgegraven tot op de diepte die voor de opbouw van de nieuwe afwerking nodig is. Stadsarcheologie Gent is sinds 12 augustus 2015 bezig met deze opdracht. 

De zone maakt deel uit van het kerkhof dat bij de ziekenzaal hoorde en waar vanaf de 13de tot in de 18de eeuw begraven werd. De begravingen die voor de nieuwe aanleg moeten wijken, worden archeologisch gedocumenteerd. De diepere bijzettingen worden afgeschermd en bewaard voor de toekomst. De mensen die hun toevlucht tot dit hospitaal zochten en dikwijls hier aan hun einde kwamen, waren niet de meest welgestelden. De bijzettingen zijn dan ook eenvoudige kistbegravingen of zelfs gewoon kuilen met meerdere individuen (zonder kist). Iets minder vergankelijk is een grote bakstenen grafkelder die tegen de westmuur van de kapel werd gebouwd, maar die toch ook duidelijk de bedoeling had meerdere bijzettingen te herbergen. Deze constructie hoort zeker niet bij de vroegste fase van het hospitaalsite en  moet eerder in de 15de of de 16de eeuw worden gesitueerd. 

Na het archeologisch onderzoek zal  een geotextieldoek de grens vormen tussen wat bewaard wordt voor de archeologie in de toekomst en de nieuwe opbouw en aanleg die deze uitzonderlijke site zal verfraaien.

Zicht op de archeologische opgravingen vóór de 13de-eeuwse ziekenzaal op de Bijlokesite (Stad Gent, De Zwarte Doos, Stadsarcheologie Gent)