Proefsleuven door archeologen van Monument Vandekerckhove op het bedrijventerrein van Sidapax langs de Kerkstraat.

De voormalige bedrijventerreinen van Sidaplax in de Kerkstraat te Gentbrugge worden door projectontwikkelaar Re-Vive verkaveld, kaderend in het project RUTE. Tussen juni en september 2017 werden de oude fabrieksgebouwen gesloopt. Tussen deze werken door werd door een team van Monument Vandekerckhove een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd. Er werden namelijk wel wat archeologische resten verwacht, gezien de ligging van het terrein vlakbij het centrum van Gentbrugge en naast de Schelde. Om het terrein op archeologische sporen te controleren werden met een kraan 10 parallelle sleuven gegraven over het terrein, tot op de onverstoorde ondergrond.

Uit het onderzoek bleken er zich wel degelijk interessante archeologische resten te bevinden in een deel van het gebied. Er werden namelijk verschillende grote kuilen gevonden, die stuk voor stuk een grote hoeveelheid botmateriaal afkomstig van dieren bleken te bevatten. Enkele scherven aardewerk doen vermoeden dat deze sporen in de middeleeuwen moeten worden gedateerd. Waarschijnlijk gaat het om afvalkuilen die gelinkt kunnen worden aan een vleesverwerkend ambacht, dat op of in de buurt van het terrein werd uitgevoerd.

Het deel van het terrein waar deze kuilen werden gevonden zal in de eerste helft van 2018 verder onderzocht worden door archeologen, zodat de precieze functie, datering en bijhorende activiteiten bepaald kunnen worden.